Od kilku lat plantatorzy notują  narastające trudności w zakresie zwalczania szkodników glebowych w uprawie kukurydzy.  Problem rozpoczął się w 2013 r., kiedy to wycofano w UE imidachlopryd, substancję z grupy neonikotynoidów, która skutecznie ograniczała szkody w tej uprawie wyrządzane przez drutowce, pędraki czy rolnice. Po tej decyzji zaczął poważnie narastać problem ze szkodnikami glebowymi, z którymi walka była z roku na rok trudniejsza. Zaskoczeniem dla wielu było wycofanie od 2020 r. metiokarbu, który działał odstraszająco na ptaki. Choć nie był zarejestrowany na szkodniki glebowe, to jednak pozwalał nieco ograniczać liczebność niektórych gatunków w sposób pośredni. Wydawało się, że uprawa ta pozostanie niemal całkowicie bez zapraw owadobójczych. Na szczęście, decyzją MRiRW nr R-73/2020d z dnia 3 lutego 2020 r. poszerzono zakres stosowania zaprawy Force 20 CS o kukurydzę.

O możliwościach tej zaprawy, jej działaniu oraz specyfice rozmawiamy z Jarosławem Lustigiem, Seedcare Managerem z firmy Syngenta.

„Farmer”: Dlaczego firma Syngenta postanowiła rozszerzyć rejestrację Force 20CS?

Jarosław Lustig: Widzimy coraz większą presję ze strony szkodników glebowych w uprawie kukurydzy. Problem ten urósł do takiej rangi, że lokalnie z tego powodu potrzebne były nawet przesiewy. Walka ze szkodnikami glebowymi jest bardzo trudna i w obliczu wycofywania przez UE wielu substancji czynnych wręcz niemożliwa. Tymczasem wśród istniejących rozwiązań zaprawianie nasion to najbardziej skuteczny sposób walki ze szkodnikami glebowymi. Dzięki zaprawom działamy punktowo (na ziarno), czyli bezpiecznie dla środowiska.

Proszę coś więcej powiedzieć na temat teflutryny, substancji, na której opiera się Force 20 CS.

Force 20 CS zawiera teflutrynę, która należy do grupy pyretroidów syntetycznych. Są one stosowane powszechnie w rolnictwie od połowy lat 70. XX w. Zaprawa jest w formie zawiesiny mikrokapsuł (CS). Wykazuje działanie gazowe, kontaktowe oraz żołądkowe. Tworzy wokół ziarniaka otoczkę gazową, która działa repelentnie. Efekt ten utrzymuje się przez 5-6 tygodni. Co więcej, wielu plantatorów kukurydzy z Francji, którzy już od kilku lat mają do czynienia z tą zaprawą, zauważyło jej pozytywny wpływ na odstraszanie ptaków. To bardzo napawający nadzieją aspekt, gdyż powstała poważna luka w tym zakresie.

Jakie szkodniki glebowe zwalcza teflutryna?

Rejestracja Force 20 CS obejmuje dwa typy szkodników. Są to przede wszystkim drutowce, które w Europie mogą powodować duże straty ekonomiczne. Preparat zwalcza także larwy stonki kukurydzianej – szkodnika, z którym musi się mierzyć coraz więcej plantatorów, głównie tych gospodarujących na południu kraju.

Gdzie i na jakich zasadach można zdobyć nasiona zaprawione Force 20 CS?

O dostępność nasion zaprawionych Force 20 CS należy pytać firmy hodowlano-nasienne mające w ofercie kukurydzę oraz firmy dystrybucyjne. Mają one w sprzedaży już gotowe nasiona zaprawione teflutryną albo oferują usługę indywidualnego „doprawienia” nasion tą zaprawą. Szacujemy, że w pierwszym roku 2-3 proc. areału będzie chronione zaprawą Force.

Do siewów kukurydzy daleko, materiał siewny jest natomiast dużo wcześniej przygotowywany. Czy nie istnieje ryzyko, że skuteczność takiej zaprawy będzie słabnąć wraz z upływającym czasem?

Działanie zaprawy nie powinno słabnąć. Mamy w tej kwestii lata doświadczeń. Należy jednak pamiętać, że skuteczność ochrony zależy nie tylko od samej zaprawy, ale również od techniki zaprawiania. Warto sprawdzać, czy podmiot, który usługowo zajmuje się zaprawianiem nasion, ma certyfikat ESTA. Co więcej, nasi specjaliści z Syngenta Seedcare przeprowadzają także wewnętrzny audyt, czy dana firma jest w stanie zapewnić wysoką jakość zaprawienia na każdym etapie tego procesu. Dodatkowo w procesie zaprawiania dodawany jest jeszcze specjalny polimer, który zwiększa bezpieczeństwo stosowania zaprawionych nasion zarówno dla rolnika, jak i dla środowiska. 

Zaprawy insektycydowe są bardzo skuteczne, ale znalazły się również na celowniku UE jako te potencjalne do wycofania. Jak zwiększyć profil bezpieczeństwa produktu na etapie stosowania zaprawionych nasion? O czym powinien rolnik pamiętać?

W celu zapewnienia odpowiedniej skuteczności, ale i bezpieczeństwa produktu materiał siewny kukurydzy powinien być wysiany nie głębiej niż na 2-3 cm, a same nasiona muszą zostać całkowicie przykryte glebą. Nasiona, które znajdą się na powierzchni gleby, powinny być zebrane. Kładziemy także duży nacisk na bezpieczeństwo rolnika stosującego zaprawiony materiał siewny. Przede wszystkim należy unikać zanieczyszczenia skóry. Zalecamy, by osoby mające kontakt z zaprawionymi nasionami stosowały rękawice ochronne, osłonę na twarz (maskę przeciwpyłową) oraz odzież ochronną.

Dziękujemy za rozmowę.