• Sucha zgnilizna kapustnych należy do najgroźniejszych chorób rzepaku.
  • W tym artykule omawiać będziemy dwóch sprawców suchej zgnilizny kapustnych. Są to dwa blisko spokrewnione gatunki grzybów: Leptosphaeria maculans i L. biglobosa, stadium bezpłciowe Phoma lingam.
  • Na wiosnę łatwiej można określić gatunek grzyba, który powoduje suchą zgniliznę kapustnych z uwagi na miejsce rozwoju infekcji.

Żeby uprawa rzepaku przynosiła korzyści, wymaga spełnienia wielu warunków. Zakładamy, że plantacja została założona na właściwym stanowisku zasobnym w składniki pokarmowe i o odpowiednim uwilgotnieniu. Pogoda też jest ważna i będzie sprzyjać rozwojowi roślin, jednak w tym stwierdzeniu istnieje pewne ryzyko. Widzimy tutaj też potrzebę znajomości występujących agrofagów, w tym sprawców chorób, w czasie jesiennej wegetacji rzepaku w danym rejonie. Warto też przeanalizować charakterystykę uprawianych odmian, uwzględniając nie tylko potencjalne plonowanie, lecz także zimotrwałość odmian i mrozoodporność, czyli wytrzymałość na mróz. Odporność na porażanie przez sprawców chorób to bardzo istotna cecha odmiany, dotycząca ważnych gospodarczo patogenów. Do tej grupy zaliczyć trzeba: sprawców suchej zgnilizny kapustnych, zgnilizny twardzikowej, kiły kapusty, wirusa żółtaczki rzepy lub innych. Wymienione choroby są zawsze nieproszonymi gośćmi na plantacji. Istniejący spór, która choroba może wywoływać najwyższe straty, nie ma w zasadzie sensu. Wszystkie niekontrolowane agrofagi wpływają na straty w plonie, ale przy racjonalnym prowadzeniu plantacji można temu zapobiec.

W tym artykule omawiać będziemy dwóch sprawców suchej zgnilizny kapustnych. Są to dwa blisko spokrewnione gatunki grzybów: Leptosphaeria maculans i L. biglobosa, stadium bezpłciowe Phoma lingam. Aktualnie ze względu na rozwój badań diagnostycznych, filogenetycznych, opartych na metodach stosowanych w biologii molekularnej, zmieniono nazwę rodzajową wymienionych wyżej gatunków. Obecnie grzyby te przypisano do rodzaju Plendomonus. Ze względu na nazwę wspólnego gatunku stadium bezpłciowego (konidialnego) Phoma lingam często używa się nazwy choroby „fomoza”, jednak jest to potoczne określenie. Według autorów artykułu należy używać poprawnej formy językowej – sucha zgnilizna kapustnych, która jest zatwierdzona przez Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (...).