Preparat Ostrinia Stop według producenta zawiera wyselekcjonowane bakterie z grupy Bacillus i wyciągi roślinne, które odpowiadają za zmianę warunków środowiska zewnętrznego rośliny (na liściach, łodygach i kolbach).

Stwarzają tym samym niekorzystne warunki do żerowania i zasiedlania roślin przez omacnicę prosowiankę, a wytwarzane przez bakterie metabolity indukują w roślinie naturalne systemy obronne przed uszkodzeniami spowodowanymi przez szkodniki.

Jak stosować produkt?
- zalecana dawka preparatu to 100 g/ha, a ilość cieczy roboczej to 200 –400 litrów,
- w okresie BBCH 19 kukurydzy (początek czerwca) w celu stworzenia niekorzystnych warunków na roślinach przy wylocie motyli z poczwarek (sygnalizacja z lokalnych hodowli),
- oprysk wykonać po opadach deszczu w godzinach późno popołudniowych lub wieczornych,
- preparat można mieszać z nawozami dolistnymi i innymi agrochemikaliami za wyjątkiem fungicydów.