Organizator konkursu, wydawnictwo Media Press (wydawca Dziennika Gazety Prawnej),we współpracy z Wydziałem Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk wybrało zwycięzcę. Zgłoszone produkty były oceniane przez komisję pod względem: nowatorstwa rozwiązania, jakości produktu jak również osiągniętych korzyści wynikających z zastosowania produktu.

Najważniejszymi kryteriami oceny były: niepowtarzalne właściwości innowacyjne produktu, jego użyteczność, zakres i rodzaj korzyści wynikających z działania nowego produktu wprowadzonego na rynek, jakość potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji oraz bezpieczeństwo użytkownika.

- W przypadku preparatu CARYX 240 SL wszystkie te kryteria zostały ocenione bardzo wysoko, czego odzwierciedleniem było przyznanie mu tytułu "Innowacji Roku 2011". Nagroda ta cieszy nas szczególnie, ponieważ CARYX został bardzo dobrze przyjęty przez polskich producentów rzepaku, którzy podkreślali jego wysoką skuteczność i niezawodność działania - mówi Agnieszka Baker z BASF.

Caryx 240 SL jest przeznaczony do uprawy rzepaku. To środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, a także jednocześnie z grupy preparatów grzybobójczych w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym.