Preparat zarejestrowany jest w dawce 0,2 l/t sadzeniaków. Jest dostępny w opakowaniach 5 l.

Jego substancja czynna jest flutolanil - związek z grupy benzamidów.

Środek należy stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed kiełkowaniem albo przed lub w trakcie sadzenia. Do zaprawiania trzeba używać urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw na bulwy na taśmociągach lub wewnątrz sadzarki.