PSOR, PIORiN i KAS podjęły po raz kolejny współpracę w walce z nielegalnymi i podrobionymi środkami ochrony roślin. Zainicjowana wspólna kampania edukacyjna ma za zadanie przede wszystkim przestrzec rolników przed konsekwencjami zakupu preparatów z niepewnego źródła, oraz osoby, które takie środki nielegalnie przywożą zza granicy, czy wprowadzają je do obrotu.


„Trwają właśnie przygotowania do prac polowych i sezon zakupów środków ochrony roślin. Producenci rolni planują i kalkulują, aby tegoroczna produkcja przyniosła zdrowe plony wysokiej jakości. Tymczasem oferty w Internecie i obwoźni sprzedawcy kuszą niską ceną. Rolniku pamiętaj, aby nie dać się zwieść atrakcyjnej cenie. Przestępcy cały czas poszukują nowych dróg dystrybucji nielegalnych towarów wykorzystując luki w prawie. Chcąc uśpić czujność, oferują podrobione środki ochrony roślin łudząco podobne do oryginalnych produktów.” – ostrzega w wydanym komunikacie KAS.


W efekcie wnikliwych kontroli na granicy Polski, w 2019 roku KAS ujawniła 165 przypadków nieprawidłowości w zakresie importu i wwozu śor. W liczbie tej aż 153 przypadki obejmowały nielegalny przywóz środków ochrony roślin. Zabezpieczono łącznie 18 ton takich środków. Kolejne 111 ton zatrzymano w 12 przypadkach naruszeń przepisów, dotyczących braku zgłoszenia do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORIN).


- Współpraca między organami kontrolnymi, celnymi i producentami prowadzi do większej skuteczności w walce z nielegalnymi pestycydami. Podrabiane i nielegalne pestycydy mogą mieć poważne skutki dla środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Bardzo ważne jest, aby współpraca w walce z nielegalnymi środkami ochrony roślin zwiększała presję i zniechęcała przestępców do tego procederu. Dlatego KAS kolejny raz angażuje się we wspólną kampanię edukacyjną – mówi Dyrektor Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów Magdalena Rzeczkowska.
Jak przestrzegają służby skarbowe, oszuści budują zaufanie do oferowanych produktów, zaopatrując je w podrobione etykiety i oznaczenia łudząco podobne do stosowanych przez legalnie działających, znanych producentów.


„Skład takich produktów zawsze się różni, co w przypadku środków ochrony roślin ma ogromne znaczenie. Każda, nawet najdrobniejsza zmiana w składzie, pochodzenie substancji czynnej, inne zanieczyszczenia, rozpuszczalniki, powodują, że taki produkt jest potencjalnie niebezpieczny. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo skrupulatnie zbadane i sprawdzane są oryginalne opryski zanim znajdą się na rynku. Dla każdego, pojedynczego produktu takie badania trwają średnio 10 lat i prowadzone są pod kątem wpływu na rośliny, wodę, glebę, owady pożyteczne, inne organizmy żywe, oraz jak będą wpływały na zdrowie konsumentów.” – przestrzegają organizatorzy kampanii.


Owocem współpracy i kolejnej kampanii PSOR, PIORiN i KAS jest poradnik, który mówi jak kupować, sprowadzać i sprzedawać środki ochrony roślin zgodnie z prawem. Czytamy w nim m.in.:
„Środki ochrony roślin kupisz bezpiecznie, a więc w sklepie, hurtowni, od dystrybutora, który: jest zarejestrowany przez PIORiN, sprzedaje produkty zarejestrowane w Polsce, wystawi dowód zakupu: paragon lub fakturę.
Nigdy nie kupuj: na straganie, z bagażnika, od pośrednika z zagranicy, od kolegi, spod lady.
Kupując środki ochrony roślin od niezarejestrowanych sprzedawców możesz:
- stracić dotacje unijne (stosowanie niezarejestrowanych, w tym podrobionych środków ochrony roślin to naruszenie zasad wzajemnej zgodności),
- stracić plony (podrobione środki ochrony roślin mogą nie wykazać żadnego działania lub zniszczyć plony),
- stracić zdrowie i skazić środowisko (nielegalne środki ochrony roślin zawierają nieznane lub zakazane substancje chemiczne, które mogą trwale zanieczyścić wodę i glebę, a tym samym zaszkodzić rolnikowi i jego otoczeniu),
- utracić odbiorców (dla przetwórców i producentów żywności liczy się jakość).”