Reakcją roślin na stres środowiskowy jest bardzo szybkie wchodzenie w fazę rozwoju generatywnego. Chcą bowiem za wszelką cenę wydać choć kilka nasion, aby przedłużyć gatunek. Zjawisko to jest równoznaczne z szybkim ich starzeniem się.

Ideą, jaka przyświeca firmie Bayer, jest rozszerzenie zakresu tolerancji roślin na niekorzystne bodźce zewnętrzne, a tym samym opóźnienie ich reakcji fizjologicznej związanej z rozwojem. Stres wywołany np. okresowym chłodem po kilku dniach mija. Woda z lokalnych podtopień wsiąka, lub zostaje odprowadzona przez zapobiegliwego rolnika. Przetrwanie tego okresu z zachowaniem normalnego rytmu rozwojowego roślin, zwiększa szansę stabilizacji plonów. Ogranicza wpływ warunków pogodowych na wysokość plonów.