W plantacjach zbóż ozimych występuje mączniak prawdziwy zbóż i traw, który jest wszędobylski i zaatakował wszystkie gatunki. W jęczmieniu sporadycznie zaobserwować można plamistość siatkową liści i rynchosporiozę zbóż.

W pszenicy ozimej silnie widoczna jest septorioza paskowana liści pszenicy, uwidoczniła się także rdza brunatna. Najintensywniej porażone są plantacje, gdzie zboże wysiano po zbożu.

Na uprawach, które chroniono zabiegiem jesiennym w terminie T-0 także zaczęły pojawiać się oznaki chorobowe septoriozy paskowanej pszenicy. Obecna aura pogodowa sprawia, że rozwój chorób będzie swobodnie postępować, do ochrony fungicydowej trzeba będzie przystąpić możliwie wcześnie.

Na polach, gdzie nie zastosowano zabiegu herbicydowego, występuje spore zachwaszczenie. Na takich plantacjach ujawnia się niedożywienie zbóż oraz widoczne jest porażenie chorobami.