Przypominamy, że cztery lata temu UE ograniczyła stosowanie neonikotynoidów. W tym tygodniu Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF) rozważał jeszcze dlasze ograniczenia. Panowały zakusy o wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania neonikotynoidów w uprawach polowych.

- Komisja Europejska jako jedną z przyczyn propozycji zakazu wskazała ryzyko dla pszczół, co jest niewystarczające i w praktyce spowodowałoby daleko idące ograniczenia dla większości obecnie wykorzystywanych śor. By taki zakaz mógł być wprowadzony, należy wykazać wpływ neonikotynoidów na układ hormonalny ludzi i zwierząt. Jednak dotychczas nie ma opracowanych i ustalonych kryteriów oceny wpływu na układ hormonalny – powiedział w rozmowie z redakcję prof. Marek Mrówczyński, kierownik Zakładu Entomologii Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.

Wprowadzenie całkowitego zakazu dla neonikotynoinoidów bez udowodnienia ich wpływu na układ hormonalny organizmów zwierzęcy byłoby nieuzasadnione. Dlatego w związku z brakiem unijnych kryteriów w tym zakresie, PAFF odroczył decyzję na rok utrzymując status quo neoniktynoidów. Mało prawdopodobne, a by w tym czasie ustalono kryteria oceny wpływu neonikotynoidów na zwierzęcy układ hormonalny.

W związku z tym pozostajemy w tym samym punkcie, który nie jest korzystny dla rolnictwa. Obecny zakaz dla neoniktynoidów wymusza większą liczbę zabiegów chemicznego opryskiwania przeciwko szkodnikom, co zwiększa koszty produkcji i mija się z wizją rolnictwa zrównoważonego.

Na skutek wprowadzonych ograniczeń względem neonikotynoidów rzepaki są uszkadzane przez coraz liczniej występującą śmietkę kapuścianą. Brakuje rozwiązań alternatywnych (preparatów), które zastąpiłyby swoim działaniem neonikotynoidy. Wprowadzenie w naszym kraju jednej krótko działającej zaprawy nie rozwiązuje problemu szkodników. Niektóre kraje dbając o konkurencyjność swojej produkcji, dla jej ochrony i utrzymania, wprowadzają czasowe zezwolenie na stosowanie zapraw neonikotynoidowych w rzepaku.