Produkt należy stosować nalistnie i przeznaczony jest do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. - Będzie można go aplikować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Olbras. Rekomendowana dawka to 1,25 l/ha Stellar i 1/ha adiuwantu Olbras 88 EC - dodaje Chojecki.

Stellar zawiera dwie substancje czynne, znaną dikambę i topramezon. - Połączeniu obydwu substancji zapewnia szerokie spektrum zwalczania chwastów, gdzie każda z substancji działa w odmienny sposób na chwasty. Topramezan hamuje biosyntezę karotenoidów - co powoduje specyficzne bielenie chwastów, a dikamba powoduje zakłócenie wzrostu komórek roślin chwastów - podkreśla Chojecki.

Zdaniem dr inż. Romana warzechy z IHAR Radzików, który badał ten herbicyd topramezon może być stosowany we wszystkich rodzajach kukurydz, zarówno przeznaczonych na ziarno, jak i na kiszonkę. - Stellar był tolerowany bardzo dobrze przez wszystkie, bardzo zróżnicowane pod względem genetycznym odmiany kukurydzy. Nie stwierdzono żadnych objawów fitotoksyczności ani też zahamowania wzrostu roślin - mówi dr Warzecha.