Przeciwko zachodniej kukurydzianej stonce korzeniowej do początku fazy dojrzałości woskowej (BBCH 83) stosuje się substancję czynną indoksakarb, na której bazuje preparat Steward 30 WG. Zalecane jest w ilości 0,125–0,15 kg/ha. Do zwalczania szkodnika zarejestrowana jest gotowa mieszanina fabryczna substancji: tiachlopryd i deltametryna zawartych w preparacie Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha. Preparat stosuje się do ok. połowy sierpnia.

Silna inwazja szkodnika sprawia, że w plantacjach może być konieczny dwukrotny zabieg zwalczania, który przeprowadza się 7- 14 dni po pierwszym stosowania insektycydu. Preparaty zwalczające stosuje się przemiennie.

Spóźnienie z zabiegiem to większa inwazja stonki kukurydzianej w kolejnym sezonie. Jaja złożone do gleby dadzą w kolejnym roku początek nowemu pokoleniu szkodnika, zwłaszcza gdy kukurydza na takim polu będzie wysiana w monokulturze – powiedział w rozmowie z redakcją dr hab. Paweł Bereś z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu – Państwowego Instytutu Badawczego.

W celu określenia właściwego terminu zabiegu zwalczania konieczny jest monitoring plantacji kukurydzy. Dlatego należy wystawić pułapki feromonowe, które wiesza się w środkowej części roślin (koło kolby) najlepiej w pasie brzeżnym uprawy. Moment, w którym stwierdzi się dużą liczbę chrząszczy na lepach ( nie ma określonego progu ekonomicznej szkodliwości), oznacza czas wykonania zabiegu chemicznego.