• Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa to groźny szkodnik tej uprawy.
  • Najczęściej zauważana jest na południu kraju, ale ewidentnie migruje w kierunku północnym, zasiedlając kolejne regiony.
  • IOR-PIB potwierdza jej występowanie w środkowej Wielkopolsce (okolice Środy Wielkopolskiej).

W Polsce stonka kukurydziana pojawiła się po raz pierwszy w 2005 roku na obszarze województwa podkarpackiego. Od momentu wykrycia szkodnika w kraju aż do pierwszej połowy 2014 roku stonka kukurydziana zaliczana była w Unii Europejskiej do organizmów kwarantannowych. Zostało to jednak zniesione. 

Występowanie stonki kukurydzianej screen 61 sesja IOR PIB w Poznaniu, wykład prof. P. Beresia
Występowanie stonki kukurydzianej screen 61 sesja IOR PIB w Poznaniu, wykład prof. P. Beresia

Stonka zagraża przede wszystkim plantacjom prowadzonym w monokulturze, zwłaszcza wieloletniej. Wówczas może bowiem kontynuować swój rozwój.  Płodozmian to bardzo ważny sposób walki z tym gatunkiem. Wzrost zainteresowania uprawą kukurydzy sprzyja jej ekspansji i należy się spodziewać, że będzie się ona pojawiać w kolejnych regionach kraju. 

Szkodliwe larwy

Najgroźniejszym stadium rozwojowym są larwy. Są one bardzo trudne w zwalczaniu, gdyż cały ich rozwój odbywa się w glebie na różnych głębokościach. Pierwsze larwy można zauważyć już w maju, jednak największa ich liczebność pojawia się na przełomie czerwca i lipca. Szkody, jakie wywołuje stonka kukurydziana polegają głównie na uszkodzeniu systemu korzeniowego przez larwy, które podgryzają korzenie. Mogą także przegryzać się wzdłuż łodygi. Uszkodzona kukurydza podatna jest na wyleganie, a mało wydajny system korzeniowy nie pobiera wystarczającej ilości składników pokarmowych oraz wody. 

Chrząszcze też bywają szkodliwe

Forma dorosła chrząszcza preferuje pyłek kwiatowy. Może także uszkadzać znamiona kolb, co prowadzi w konsekwencji to zaburzenia procesów zapylania i słabego wykształcenia ziarniaków w kolbie. 

-Biologia szkodnika w ostatnich 15 latach ulegała korekcie, owad adoptował się do warunków glebowo-klimatycznych kraju. Monokultury są miejscem namnażania się szkodnika. Zaprzestanie wysiewu kukurydzy rok po roku to ważny krok w zwalczaniu tego gatunku  - mówił w tym roku na sesji IOR-PIB w Poznaniu, prof. Beresia z IOR-PIB, TSD w Rzeszowie. 

Jak zwalczać stonkę kukurydzianą?

Na tegorocznej sesji IOR-PIB, przedstawiono także najnowsze wyniki badań nad poziomem wrażliwości stonki kukurydzianej na dostępne substancje czynne. Przedstawiła je dr Daria Dworzańska. 

Screen wykładu zaprezentowanego podczas 61 sesji IOR-PIB w Poznaniu
Screen wykładu zaprezentowanego podczas 61 sesji IOR-PIB w Poznaniu

Zaproponowano także strategie  ochrony chemicznej przed tym groźnym szkodnikiem. Ma ona na celu opóźniać zjawisko odporności  tego szkodnika na dostępne substancje czynne insektycydów.

Strategia zapobiegania odporności jako element Integrowanej Ochrony Roślin screen wykładu zaprezentowanego podczas 61 sesji IOR-PIB w Poznaniu
Strategia zapobiegania odporności jako element Integrowanej Ochrony Roślin screen wykładu zaprezentowanego podczas 61 sesji IOR-PIB w Poznaniu