Najgroźniejsze są lary stonki kukurydzianej i cały ich rozwój odbywa się w glebie, na różnych głębokościach. Pojawiają się już od maja i wylęgają stopniowo nawet do sierpnia, a największa ich liczebność w glebie przypada od połowy czerwca do połowy lipca.

Obecnie zaczynają pojawiać się osobniki dorosłe chrząszcza w plantacjach uprawianych w monokulturze. W celu określenia właściwego terminu zabiegu zwalczania stonki kukurydzianej konieczny jest monitoring plantacji kukurydzy. Dlatego, należy wystawić pułapki feromonowe, które wiesza się w środkowej części roślin (koło kolby) najlepiej w pasie brzeżnym uprawy. Moment, w którym stwierdzi się dużą liczbę chrząszczy na lepach, oznacza czas wykonania zabiegu chemicznego.

Do walki ze stonką kukurydzianą stosuje się insektycydy: Proteus 110 OD (tiachlopryd + deltametryna) w dawce 0,75 l/ha oraz Steward 30 WG, Rumo 30 WG, Sakarb 30 WG (wszystkie oparte o indoksakarb) w dawce 0,125-0,15 kg/ha.