Storm zawiera najsilniejszy aktywny składnik spośród wszystkich dostępnych na rynku rodentycydów- flokumafen. Podobną dawką substancji czynnej jest w stanie zabić 50 proc. więcej szczurów niż inne powszechnie stosowane produkty. Oznacza to, że szczury i myszy przyjmując w pojedynczej śmiertelnej dawce mniej niż 10 proc. dziennej racji pokarmowej są skutecznie eliminowane. W praktyce zaledwie 1.3 g produktu Storm jest potrzebne do zabicia szczura.

Storm jest dostępny w dwóch wysokiej, jakości formach użytkowych:
- Storm Pałeczki Woskowe są bardzo chętnie zjadane przez szczury i myszy. Są one idealne do kontroli dużej populacji, nawet wtedy, gdy są łatwo dostępne inne formy pożywienia.
- Storm Gryzki Woskowe są łatwe do stosowania i usuwania po zastosowaniu. Charakteryzują się dużą wytrzymałością w trudnych wilgotnych warunkach i jednocześnie są atrakcyjne dla szczurów i myszy.

Storm Pałeczki i Gryzki Woskowe są pakowane odpowiednio w 200 g i 150 g plastikowe pojemniki.