Bayer SeedGrowth to nowa, globalna strategia biznesu zapraw nasiennych, a jednocześnie nowa nazwa działu Bayer Seed Treatment. Strategia ta oferuje klientom więcej niż tylko środki ochrony roślin do zaprawiania, integrując wszystkie aspekty związane z technologią zaprawiania.

- Jesteśmy innowacyjną firmą nie tylko jeśli chodzi o nowe produkty, ale też nowe strategie i technologie - mówił podczas konferencji firmy Robert Puhl - odpowiedzialny za zarządzanie zaprawami nasiennymi.

Strategia SeedGrowth oparta jest na czterech głównych filarach, nie tylko na produkcie, ale też doradztwie:
- produkty czyli zaprawy nasienne,
- polimery / otoczkowanie (polimery jako dodatek podczas procesu zaprawiania, w celu poprawienia np. przyczepności zaprawy, sypkości nasion, albo jako nawóz donasienny),
- sprzęt do zaprawiania / zaprawiarki,
- serwis / obsługa techniczna (dla klientów przedstawiciele firmy m.in. prowadzą treningi techniczne, kalibrują zaprawiarki oraz robią analizy jakości zaprawiania).