Jakimi substancjami aktywnymi najlepiej rozpocząć wiosenne odchwaszczanie ozimin? 

Adam Paradowski z Instytutu Ochrony Roślin PIB uważa, że do takich substancji można zaliczyć fluroksypyr i amidosulfuron ze względu, że zwalczają we wszystkich fazach rozwojowych przytulię czepną.

- Preparatami takimi jest linia Starane i Tomiganu i bodajże kolejnych sześciu ich odpowiedników. Amidosulfuron to Grodyl i jego odpowiednik Amidosul. Dobre, chociaż wydłużone działanie na starsze chwasty posiada florasulam czyli Kantor, a także obie formy użytkowe herbicydu Mustang. W Mustangu Forte znajduje się także aminopyralid - nowa substancj, która jest dobra także na starsze chwasty- jest składnikiem Calibanu i Lancetu Plus - mówi inż. Paradowski.

Zdaniem specjalisty, jeżeli stosunkowo szybko się ociepli (temperatura na poziomie powyżej 10 stopni) można wykorzystać regulatory wzrostu (2,4-D, MCPA, dichloroprop, mekoprop, dikamba), najlepiej stosowane w różnych wariantach.

- Trzeba pamiętać o tribenuronie metylu (np. Granstar), który jest składnikiem wielu pojedynczych preparatów i mieszanin. Należy go wykorzystywać zwłaszcza w mieszaninach (np z fluroksypyrem, amidosulfuronem). W przypadku zwalczania tylko chwastów jednoliściennych (miotła, owies, wyczyniec) w pszenicy i jęczmieniu warto wykorzystać pinoksaden (Axial) działający skutecznie już w temperaturze 1 stopnia - dodaje inż. Paradowski.