Podczas Dnia Kukurydzy w Skrzelewie Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przyznał nagrodę specjalną za opracowanie książkowe pt. Vademecum środków ochrony roślin. Jej autorami są przedstawiciele Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu (autorzy publikacji również w magazynie Farmer): prof. Marek Korbas, inż. Adam Paradowski, prof. Paweł Węgorek, dr Ewa Jajor, dr inż. Joanna Horoszkiewicz-Janka, dr Joanna Zamojska, mgr inż. Jakub Danielewicz, mgr inż. Michał Czyczewski i mgr inż. Daria Dworzańska.

Dlaczego właśnie ta pozycja jest tak cenna? W uzasadnieniu do przyznanej nagrody PZPRZ napisało, że nowoczesne rolnictwo wymaga posiadania obszernej wiedzy z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Wyżej wymieniona monografia umożliwia zapoznanie się z charakterystyką substancji czynnych wchodzących w skład chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin zarejestrowanych i stosowanych w Polsce.

Jak podają, jest to pierwsza tego typu publikacja oczekiwana przez środowisko rolnicze od wielu lat. Książka w sposób przejrzysty i czytelny prezentuje informacje dotyczące działania poszczególnych substancji aktywnych oparte o aktualne doniesienia literaturowe oraz wieloletnie doświadczenia autorów.