Z Internetowego Systemu Sygnalizacji Agrofagów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, że na południu kraju należy wykonywać oprysk przeciwko suchej zgniliźnie. Choroba ta jest jedną z najgroźniejszych zagrożeń w uprawie rzepaku. Terminem optymalnym dla aplikacji fungicydów jest faza 4-8 liści właściwych (BBCH 14-18).

Z kolei w Wielkopolsce i na terenie województwa kujawsko-pomorskiego aktywny jest komunikat dla chwościka burakowego. Chwościk do niedawna silnie atakował plantacje w rejonach południowo-wschodniej Polski, znajdując tam dogodne do rozwoju warunki. Obecnie jednak swym zasięgiem ogarnia teren całego kraju.