Paleta pestycydów zmniejsza się z miesiąca na miesiąc. Uboga jest zwłaszcza w ochronie przed szkodnikami i to właśnie w tej grupie ubywa kolejnych preparatów. Nie będzie można stosować insektycydów, które zawierają w swoim składzie substancje czynną jaką jest sulfoksaflor - związek z grupy sulfoksymin - współdziałający z nikotynowymi receptorami acetylocholiny (nAChR) - grupa IRAC 4C). Wyjątek będzie można zrobić w wypadku szklarni stałych.

Środki oparte o tą substancje to: : Closer, Sequola i Transform. Przeznaczone są one do walki z mszycami w takich uprawach jak m.in. zboża (owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy), ziemniak, warzywa i rośliny ozdobne.

Dlaczego sulfoksaflor zostaje wycofany w uprawach rolniczych?

Dzieje się to na mocy Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2022/686 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) 2015/1295 i (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej sulfoksaflor (Dz.U. L 126 z 29.4.2022, str. 18—22). Wskazano w nim, że substancja czynna jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin przeznaczonych wyłącznie do stosowania w szklarniach stałych.

Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 19 listopada 2022 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna, nie spełniające ww. warunku.

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną sulfoksaflor i przeznaczonych do stosowania na zewnątrz, do dnia 19 maja 2023 r.

Do kiedy sulfoksaflor nie tylko w szklarniach stałych?

Ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna i niespełniających warunku przeznaczenia do stosowania wyłącznie w szklarniach stałych, w następujący sposób:

  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 listopada 2022 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 19 marca 2023 r.;
  • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 19 listopada 2022 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 19 maja 2023 r.