Fungicyd Symetra 325 S.C. stosuje się jednokrotnie w okresie wegetacji, w zalecanej, jak również maksymalnej dawce wynoszącej 1,0 l/ha. Jest to koncentrat w postaci stężonej zawiesiny przemieszczający się w roślinie systemicznie i translaminarnie. Preparat działa zapobiegawczo, a najlepiej stosować go od początku do pełni kwitnienia/opadania pierwszych płatków (BBCH 61-65). Co ważne, fungicyd ten można bezpiecznie stosować łącznie ze wszystkimi insektycydami, zarejestrowanymi na okres kwitnienia.

Po zastosowaniu Symetra 325 SC można uprawiać wszystkie gatunki roślin, również w przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku.

Ponadto połączenie dwóch niezawodnych substancji o różnych mechanizmach działania idealne zapobiega uodpornianiu się patogenów. Zastosowanie Symetra 325 SC zapewnia uzyskanie istotnej zwyżki plonu nasion, średnio wynoszącej 2,8 dt/ha, a także zwiększa zawartość tłuszczu w nasionach. Nawet w przypadku braku porażenia przez Sclerotinia sclerotiorum osiąga się wzrost plonu rzędu 5-10%, gdyż preparat ten zwiększa elastyczność łuszczyn, zapobiegając ich pękaniu, a tym samym osypywaniu się nasion przed zbiorem.

Zastosowanie izopirazamu (125 g/l), innowacyjnej substancji czynnej z grupy SDHI, w połączeniu ze sprawdzoną Technologią Amistar (200 g/l) ustanawia nowe standardy w zwalczaniu chorób w rzepaku. Stosunkowo wolny rozkład substancji aktywnych powoduje długotrwałe i intensywne działanie na choroby. Symetra 325 SC stanowi nowy oręż w walce z chorobami rzepaku gwarantujący równomierną i skuteczną barierę ochronną na powierzchni i wewnątrz tkanek roślin nawet do 6 tygodni od zastosowania.