Syngenta Polska zorganizowała 11 lutego w Warszawie doroczną konferencję prasową. Podczas otwarcia spotkania Marek Łuczak, prezes firmy, podkreślał, że nie da się ukryć iż sprzedaż środków ochrony roślin spadła, zwłaszcza w segmencie fungicydów.

Marek Łuczak, prezes zarządu Syngenta Polska, fot. W. Denisiuk
Marek Łuczak, prezes zarządu Syngenta Polska, fot. W. Denisiuk

Trudny rynek

Patrząc całościowo na Polski rynek najwięcej właśnie straciły środki grzybobójcze ok. 4 proc., herbicydy utrzymały swoją pozycję raczej na niezmienionym poziomie, a insektycydy zaliczyły zwyżki.
Patrząc na te wyniki, tym bardziej Syngentę cieszy sukces wprowadzonego w roku ubiegłym – fungicydu zbożowego Elatus Era, który uzyskał 3 proc. udział w rynku.

Warto przypomnieć, że firma razem z Adamą, należy do chińskiego koncernu ChemChina i w związku z praktykami antymonopolowymi, musiała pozbyć się kilku swoich kluczowych produktów. Portfolio Syngenta uszczupliło się m.in. o takie środki jak: Amistar, Fusilade, Lintur czy Actara, co nie pozostało bez wpływu na finanse.

- Mimo tych strat, podsumowując rok ubiegły, możemy powiedzieć, że dla nas on mniej więcej oznaczał osiągnięcie zakładanych celów. Choć nie jest to oczywiście zadowalający wynik w układzie do którego byliśmy przyzwyczajeni w poprzednich latach, czyli wzrostu – powiedział Łuczak.

Wysyp nowych produktów

Czy rok 2019 okaże się łaskawszym? Spółka wprowadza w nim wiele nowości.

Łukasz Bojkowski mówił o nowych produktach na sezon 2019, fot. W. Denisiuk
Łukasz Bojkowski mówił o nowych produktach na sezon 2019, fot. W. Denisiuk

Wśród nich można wymienić zaprawy z rodziny Vibrance, opierające się o sedaksan – inhibitor dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI). Mają one za zadanie przede wszystkim wpłynąć na rozwój systemu korzeniowego. Zaprawa zbożowa Vibrance Star (sedaskan, fludioksolnil, tritikonazol) przeznaczona jest m.in. do walki z ostrą plamistością oczkową i pałecznicą zbóż i traw. Maxim Power (sedaksan, fludioksolnil) to wprowadzona w ubiegłym roku zaprawa również dedykowana zbożom m.in. przeciw rizoktonii. Vibrance 500 FS (sedaksan) to zaprawa kukurydziana, która ma za zadanie chronić uprawę przed głownią pylącą kukurydzy i zgorzelą siewek. Vibrance SB (fludioksonil, metalaksyl-M, sedaksan) przeznaczony jest do zaprawiania nasion buraka cukrowego i pastewnego chroniąca prze zgorzelą siewek buraka (powodowana przez Pythium ultimum, Phoma betae i Rhizoctonia solani).

Nowością herbicydową jest Avoxa Pak, składająca się z dwóch produktów: Avoxa 50 EC (pinoksaden, piroksulam) + Camaro 306 SE (2,4 D, florasulam). Poleca się ją aplikować powschodowo wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy drugiego kolanka (BBCH 32) w uprawie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego. Avoxa będzie wystarczająco skuteczna na miotłę odporną tylko na ALS, albo tylko na ACCazy. Ale w przypadku odporności zarówno na ACCazy, jak i ALS (tzw. odporność krzyżowa) nie będzie wystarczająco skuteczna.

Kolejną nowością jest Traxos 050 EC (klodinafop, pinoksaden) do stosowania jesiennego (od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia (BBCH 12 - 21) i wiosennego (po ruszeniu wegetacji do fazy pierwszego kolanka (BBCH 31) w pszenicy ozimej. Co ciekawe chwasty wrażliwe na niego to coraz powszechniej występujący na polskich polach: wyczyniec polny, ale też i miotła zbożowa.

Nowością kukurydzianą jest pakiet Gardo Gold Pack – połączenie dwóch produktów: Gardo Gold 500 SE (terbutyloazyna, s-metolachlor) + Impreza Max 040 OD (nikosulfuron). Zdaniem firmy, rozwiązanie to zwalcza wszystkie najważniejsze chwasty jedno- i dwuliścienne. Pozwala też uprawiać po kukurydzy wszystkie inne rośliny np. burak czy bobowate.

Moddus Flexi (trineksapak etylu) to nowy regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie mikroemulsji do rozcieńczania wodą (ME), która na polskim rynku jest nowością, a w Niemczech funkcjonuje już od wielu lat. – Zachowuje ona wszystkie zalety klasycznego Moddusa EC, a dodatkowo jest bardziej elastyczna w mieszaninach i bezpieczniejsza – przekonywał Łukasz Bojkowski, szef wsparcia technicznego Syngenta.

Syngenta to nie tylko środki ochrony roślin, ale też i materiał siewny. Wśród nowości w tym segmencie firma wymieniła m.in. odmianę kukurydzy SY Talisman, która w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego przygotowywanego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych wykazała w ostatnich latach najlepsze wyniki plonowania.

- Odmiana ta sprawdza się zarówno przy wczesnym, jak i opóźnionym siewie. Posiada bowiem bardzo szybki wczesny wigor. Dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną. Polecana jest do uprawy na wszystkie typy gleb, na których uprawiana jest kukurydza – wyliczał Bojkowski.

Poszerzone rejestracje

Firma podczas spotkania poinformowała też o kluczowych w 2019 r. rozszerzeniach produktów. Jednym z nich jest Amistar Gold w rzepaku o ochronę przed suchą zgnilizną kapustnych, w buraku cukrowym o rdzę buraka, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści.

Anna Bobińska omówiła rejestrację produktów w latach 2018/2019, fot. W. Denisiuk
Anna Bobińska omówiła rejestrację produktów w latach 2018/2019, fot. W. Denisiuk

Co ciekawe i ważne dla plantatorów buraka cukrowego, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce, Karate Zeon otrzymał rozszerzenie w buraku cukrowym o walkę z bardzo trudnym szkodnikiem – szarkiem komośnikiem.

Co z przyszłością? W portfolio firmy mają znaleźć się też środki biologiczne. - Nie jesteśmy specjalistą w tej dziedzinie, ale rynek zmierza w kierunku rozwiązań biologicznych – dodał Marek Łuczak. Syngenta pracuje też nad nową substancją czynną – adepidyną, która ma być przeznaczona do ochrony przed chorobami grzybowymi w uprawie zbóż, kukurydzy i soi, ale też w warzywach.

O zobowiązaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju

- Wykorzystywanie nowych technologii to jest również coś, co staramy się w naszej strategii i w naszym podejściu do rynku, bardzo mocno wykorzystywać – mówiła podczas spotkania Izabela Wawerek.

Izabela Wawerek omawiała cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, fot. W. Denisiuk
Izabela Wawerek omawiała cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, fot. W. Denisiuk

Sztandarowym projektem jest The Good Growth Plan, gdzie firma zobowiązała się m.in. do 2020 r. podnieść średnią wydajność największych światowych upraw o 20 proc., nie zwiększając zużycia wody, gleby i innych zasobów, czy wspomagać bioróżnorodność.

Dwa spośród zobowiązań złożonych przez firmę w ramach tego projektu, przewyższyły zakładane cele.

Pierwszy to Operation Pollinator, który opiera się na promowaniu i dostarczeniu dla rolników mieszanek roślin atrakcyjnych dla owadów zapylających. - Drugie zobowiązanie, które aktywnie od wielu lat realizujemy, to promowanie bezpieczeństwa - w jaki sposób bezpiecznie stosować środki ochrony roślin dla operatora, osób postronnych i środowiska – dodała Wawerek.