Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 stycznia 2020 r. w Warszawie, Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska, poinformował, że z początkiem stycznia br. firma wdrożyła nowy model operacyjny, polegający na utworzeniu dwóch jednostek biznesowych – CP (Środków Ochrony Roślin) i Seeds (Nasiona).

Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska, fot. M. Tyszka
Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska, fot. M. Tyszka

Jak podano, model ten przewiduje większe inwestycje, specjalizację i wzmocnienie marki Syngenta w obszarze nasion upraw polowych oraz ścisłą współpracę i wykorzystanie synergii między działami środków ochrony roślin i nasion.

- Nowy model zapewni naszym klientom i partnerom bardziej wyspecjalizowane doradztwo, większą dostępność naszych ekspertów oraz portfolio nasion jeszcze lepiej spełniające rosnące wymagania rynkowe – zapowiedział Dariusz Sip, dyrektor Działu Nasion na Europę Centralną.

Dariusz Sip, dyrektor Działu Nasion, fot. M. Tyszka
Dariusz Sip, dyrektor Działu Nasion, fot. M. Tyszka

Poza tym 14 stycznia globalnie Grupa Syngenta została oficjalnie przemianowana z China Chemical na Syngenta Group.

Podsumowanie 2019 r.

Mimo relatywnie trudnego roku 2019 r. dla rolnictwa, Syngenta Polska określiła go jako dobry. Jak podano, na rynku, który częściowo odrobił stratę z 2018 r., Syngenta odnotowała wzrost sprzedaży o ok. 12 proc., który przełożył się na wzrostu udziału w rynku. W głównych uprawach, takich jak zboża, rzepak i kukurydza, Syngenta jest w gronie trzech liderów rynku.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Zrównoważony Rozwój

Izabela Wawerek, dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu w Europie Centralnej, podsumowała dobiegającą końca I edycję sztandarowego programu firmy na rzecz zrównoważonego rolnictwa, The Good Growth Plan, i zapowiedziała jego nową odsłonę na przyszły rok. The Good Growth Plan to ogłoszone w 2013 r. sześć zobowiązań, które wspierają rolników w produkcji żywności przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych, przy jednoczesnej ochronie środowiska i poprawie jakości życia na terenach wiejskich.

Izabela Wawerek, dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu, fot. M. Tyszka
Izabela Wawerek, dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu, fot. M. Tyszka

Wyniki za cały okres 6 lat funkcjonowania the Good Growth Plan będą opublikowane w marcu br., jednak już teraz, na podstawie wyników za 2018 r,. można powiedzieć, że zakładane globalne cele zostały przekroczone w przynajmniej trzech zobowiązaniach. Pierwsze z nich to zobowiązanie w zakresie zwiększenia różnorodności biologicznej i poprawy kondycji ziemi uprawnej – podwojony został zakładany cel objęcia 5 mln ha projektem Operation Pollinator (w Polsce znanym pod nazwą Akcja na rzecz Owadów Zapylających); drugie zobowiązanie dotyczące poprawy urodzajności ziemi uprawnej na ponad 10 mln ha; i trzecie zobowiązanie – przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy 20 mln osób, które zostało przekroczone o 13,8 mln przeszkolonych.

2 mld USD na innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju

- Obecnie na ustach wszystkich znajduje się fraza kryzys klimatyczny. Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w światowych działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a Syngenta zobowiązała się zwiększyć tempo swoich innowacji, aby znaleźć lepsze i bezpieczniejsze rozwiązania w tym zakresie - powiedział w końcowym wystąpieniu Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska.

O jakie dokładnie rozwiązania chodzi? Przez najbliższe 5 lat Syngenta przeznaczy 2 miliardy USD na innowacje służące rozwojowi rolnictwa zrównoważonego, w tym na opracowanie i wdrażanie dwóch nowych, przełomowych technologii rocznie. Dodatkowo firma do 2030 r. zredukuje ślad węglowy swoich działań operacyjnych o 50 proc., wspierając postanowienia Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu.

O nowościach produktowych Syngenta na 2020 r. w następnej informacji.

Źródło: Syngenta