O tym, że Syngenta m.in. wdrożyła z początkiem roku nowy model operacyjny, polegający na utworzeniu dwóch jednostek biznesowych – CP (Środków Ochrony Roślin) i Seeds (Nasiona) pisaliśmy TUTAJ. Teraz przyszedł czas na nowości produktowe i rozwiązania cyfrowe.

Tematem przewodnim spotkania były wyzwania stawiane przed rolnictwem. Jednym z nich są zmiany klimatyczne, ale też erozja gleby i zmniejszanie się różnorodności biologicznej. Dlatego tak ważne, zdaniem firmy, jest dostarczenie producentów rolnym odpowiednich narzędzi. Przyszłość stanowią rozwiązania związane z rolnictwem cyfrowym, bo rolnicy chociażby z powodu zmiany pokoleniowej, coraz częściej z nich korzystają.

Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska, fot. Syngenta
Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska, fot. Syngenta

Rolnictwo cyfrowe

Na temat nowym inicjatyw firmy w tym względzie opowiedziała na konferencji Dorota Mazurek, dyrektorka ds. Marketingu Cyfrowego i Serwisów odpowiedzialna za Europę Centralną. Przedstawiła wyniki badania zlecone przez Syngentę, które traktowało o tym, czego polscy rolnicy oczekują. Ogólne podsumowanie z tych badań to po pierwsze fakt, że polscy farmerzy są otwarci na stosowane narzędzia cyfrowe. Po drugie wielu z nich zastanawia się nad inwestycją w prywatne stacje pogodowe. Po trzecie automatyczne prowadzenie maszyn staje się coraz bardziej popularne w naszych rodzimych gospodarstwach.

Dorota Mazurek przedstawiła ofertę firmy w zakresie rolnictwa cyfrowego, fot. Syngenta
Dorota Mazurek przedstawiła ofertę firmy w zakresie rolnictwa cyfrowego, fot. Syngenta

- Na nowy sezon 2020 Syngenta przygotowuje nową aplikację Infopole. Będziemy prowadzić cyfrowy monitoring upraw we współpracy z firmą od której zakupiliśmy sensory. Zaoferujemy narzędzie dla rolników, które ułatwi zarządzanie wyleganiem. Używaliśmy dronów do oceny doświadczeń polowych. Monitorowaliśmy pola na żywo za pomocą kamery Field Eye i robiliśmy zdjęcia NDVI – powiedziała w skrócie Mazurek.

Ale po kolei. Syngenta od 2005 r. oferuje serwis Infopole - system monitoringu chorób i szkodników na polach uprawnych. Z jego pomocą podczas okresu wegetacji codziennie można monitorować warunki atmosferyczne, obserwować uprawy, a także odnotowywać występowanie oraz stopień nasilenia szkodników i chorób. Został on w zeszłym roku rozszerzony o serwis społecznościowy, na którym użytkownicy na bieżąco informowani są o sytuacji na polach, zamieszczają zdjęcia, filmy i komentarze.

W 2020 r. nastąpi wdrożenie nowej aplikacji Infopole, która będzie zawierała dodatkowe funkcjonalności, np. informacje rynkowe, zarządzenie areałem oraz informacje o dostępnych na rynku środków ochrony roślin.

- Zaoferujemy klientom możliwość cyfrowego monitoringu pola. Co to oznacza? Rozpoczęliśmy współpracę z firmą z Czech u której dokonaliśmy zakupu sensorów stacji meteorologicznych, które mierzą różne parametry – standardowe: temperaturę – również gleby na różnej głębokości, wilgotność, zwilżenie liścia czy prędkość wiatru – uzupełniła Mazurek. Firma ma zamiar użyć tych sensorów do rozwoju serwisu Infopole. Do przesyłania wyników, nie będzie potrzebny sygnał i karta GSM.

- Będziemy chcieli dane z tych sensorów wykorzystywać do tego, żeby w Infopolu były wciąż dostępne aktualne informacje. Klient, który posiadałby taki sensor, wchodzi na stronę firmy, loguje się i co widzi? temperaturę, wilgotność, opad, zwilżenie liścia czy prędkość wiatru. Może wybierać różne okresy, dane historyczne, które są dostępne online – podkreśla.

Kolejną aplikacją jest NieWylegaj. Z jej pomocą będzie można ocenić ryzyko wylegania zbóż (pszenica ozima i jęczmień ozimy), a także wygeneruje ona indywidualne rekomendacje dotyczące stosowania regulatorów wzrostu.

Nasiona kukurydzy

Nowe odmiany kukurydzy w ofercie firmy na rok 2020 przedstawił Dariusz Sip, dyrektor Działu Nasion na Europę Centralną. Wcześniej jednak omówił technologię Syngenty Artesian, czyli specjalny program hodowlany, który opiera się na selekcji odmian wyróżniających się stabilnością plonowania w warunkach stresu związanego z niedoborem wody w kluczowych momentach wzrostu kukurydzy. Poza tym technologia ta wpływa na lepsze wykorzystanie dostępnej wody do produkcji nasion kukurydzy.

Dariusz Sip omówił m.in. nowe odmiany kukurydzy w ofercie firmy, fot. Syngenta
Dariusz Sip omówił m.in. nowe odmiany kukurydzy w ofercie firmy, fot. Syngenta

Nowymi odmianami kukurydzy w ofercie są cztery kreacje, które pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA):

- SY Calo (FAO 220-230) to wczesna odmiana o ziarnie typu dent/flint, która odznacza się wysokim plonowaniem i tolerancją na stres suszy, w warunkach której ogranicza budowanie masy zielonej, jednocześnie budując plon ziarna. Wysokie efekt dry down, czyli szybkie oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania (<25 proc.). Nadaje się do uprawy na wszystkie stanowiska glebowe.

- SY Marimba (FAO 250) odporna na wyleganie, o ziarnie dent/dent. Polecana na wszystkie typy gleb, choć najlepiej sprawdza się na glebach szybciej nagrzewających się wiosną. Dobry plon w warunkach intensywnej uprawy.

- SY Fregat (FAO 260) to odmiana z grupy średnio wczesnej w typie ziarna dent/dent. Odznacza się wysokim potencjałem plonowania i efektem dry down. Jest odporna na stres suszy – nawet w warunkach dużego stresu potrafi zachować zieloność liści. Nadaje się na wszystkie typy gleb.

- SY Torino (FAO 270-280) – odmiana średnio późna o wysokim potencjale plonowania, ale wymagająca intensywnej uprawy i lepszych stanowisk glebowych. Poza tym polecana na gleby lepiej nagrzewające się.

Nowości w ochronie roślin

O tym jak trudna w ostatnim czasie jest ochrona roślin, mówił podczas spotkania Łukasz Bojkowski, dyrektor Wsparcia Technicznego odpowiedzialnego za Europę Centralną. Przedstawił on odpowiedź Syngenty, na pojawiające się problemy (patrz slajd z konferencji). Na ubytek substancji czynnych z rynku Unii Europejską, ale też na zmieniającą się pogodę, czy zjawisko odporności.

Łukasz Bojkowski omówił środki ochrony roślin i odpowiedź firmy na wypadające z rynku substancje czynne, fot. Syngenta
Łukasz Bojkowski omówił środki ochrony roślin i odpowiedź firmy na wypadające z rynku substancje czynne, fot. Syngenta

Odpowiedzią Syngenty na przykład na wycofanie popularnej substancji czynnej - tiuram jest Vibrance Star. Zawiera on w swoim składzie trzy substancje czynne: fludioksonil, tritikonazol oraz sedaksan. Ten ostatni nie tylko zwalcza najważniejsze choroby odnasienne, ale ma również udowodniony wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Vibrance Star zarejestrowana jest dla wszystkich zbóż.

Slajd z konferencji
Slajd z konferencji

Nową propozycją firmy na ten sezon jest Turbo Pak. Jest to połączenie dwóch znanych wcześniej produktów: Tern 750 EC i Plexeo 60 EC. Pisaliśmy o nim TUTAJ.

Jak podkreślił Bojkowski, nastąpiło też rozszerzenie rejestracji takich produktów jak: Amistar Gold Max i Affirm 095 SG.

Amistar Gold Max to fungicyd zawierający dwie substancje czynne: azoksystrobinę i difenokonazol. Aplikuje się go do zwalczania zgnilizny twardzikowej w rzepaku i chwościka buraka w buraku cukrowym. Teraz ta paleta jest jeszcze większa, bo nowymi chorobami, przeciw którym można go stosować są m.in. sucha zgnilizna kapustnych, rdza i rizoktonioza w buraku. Zwiększyła się też liczba upraw o: gorczycę, len, soję i słonecznik.

Affirm 095 SG dedykowany producentom owoców i warzyw, to preparat oparty o benzoesan amamektyny, polecany do zwalczania gąsienic motyli. - Charakteryzuje się skutecznością we wszystkich stadiach larwalnych, do końca żerowania. Jako preparat wgłębny, Affirm jest odporny na zmieniające warunki atmosferyczne, a jednocześnie cechuje go długie działanie, aż do dwóch tygodni.

Jest preparatem o bardzo krótkiej karencji oraz bardzo krótkim okresie zanikania zawartości poniżej progu oznaczalności, co z pewnością docenią nowocześni producenci owoców i warzyw – podała firma. Jak zaznaczył Łukasz Bojkowski, w pierwszym kwartale 2020 r. Syngenta spodziewa się rozszerzenia rejestracji Affirm o warzywa gruntowe, a także m.in. drzewa pestkowe i truskawki oraz o dodatkowe szkodniki powszechnie występujące w Polsce.

Uczestnicy konferencji, fot. Syngenta
Uczestnicy konferencji, fot. Syngenta

W kontekście wzrastającej odporności chwastów na herbicydy stosowane w zbożach, Syngenta wprowadziła w 2019 r. Avoxa Pak, zawierający dwa preparaty Avoxa (gotowa mieszanina pinoksaden + piroksulam) i Aldaro (2,4-D i florasulam). - Dobre doświadczenia z zastosowania Avoxa Pak na szeroką skalę wskazują na duży potencjał tego rozwiązania na przyszłość – podano.

Biopreparat od Syngenta

Syngenta w 2020 r. planuje zarejestrować pierwszy w Polsce biopreparat. Będzie on przeznaczony do ochrony winogron, a także warzyw i truskawek pod osłonami. Taegro, bo o niego chodzi, to biofungicyd zawierający bakterie laseczki siennej (Bacillus subtilis), służący do zwalczania szarej pleśni i mączniaka prawdziwego.