Strategicznym okresem dla ochrony plantacji truskawek przed szarą pleśnią jest okres kwitnienia. Błędy w ochronie w tym okresie mogą spowodować, iż w trakcie zbiorów choroba może być trudna do opanowania. w tym roku dodatkową trudnością w czasie kwitnienia były bardzo intensywne i częste opady które uniemożliwiały terminowe wykonanie zabiegów ochrony, lub nie można było wjechać na plantację.

Powodem silniejszej presji patogena może być również zbyt intensywne nawożenie azotowe które obniża odporność owoców na sprawcę choroby. Również istotnym czynnikiem w ochronie przed tym patogenem jest rodzaj wykorzystywanego sprzętu. Najbardziej pożądanym są opryskiwacze z aktywnym nadmuchem powietrza, skuteczna jest również belka Fragaria, najmniej przydatna jest belka polowa.

Skuteczność ochrony zależy od tego czy uda się dotrzeć z cieczą roboczą do kwiatów bo tylko taki zabieg jest skuteczny. Trzeba pamiętać iż większość środków ochrony dopuszczonych w programie do ochrony przed szarą pleśnią działa kontaktowo, muszą więc dotrzeć bezpośrednio w miejsce porażenia, w przeciwnym razie zabieg będzie nieskuteczny. Preparaty o działaniu układowym Signum 33WG oraz Switch 62,5WG trzeba stosować przemiennie aby nie powodować odporności.

Wykonując zabiegi ochrony w czasie zbiorów trzeba pamiętać o przestrzeganiu karencji preparat Signum 33WG - 3 dni karencji, Switch 62,5 WG ma 1 dzień karencji. W czasie zbiorów można ponadto stosować Teldor 500SC w dawce 1,5l/ha.

Przy obecnej wilgotności powietrza i gleby można zmniejszyć ilość cieczy roboczej ponieważ nadmierne rozcieńczenie preparatów może powodować mniejsza skuteczność.

Obecne problemy w zwalczaniu szarej pleśni mogą sugerować powstanie lokalnych odporności na preparaty dopuszczone do ochrony. Wynikają one prawdopodobnie z braku przemienności stosowanych środków, ponieważ duże straty występują również na plantacjach intensywnie chronionych.