Pierwsze najgroźniejsze pokolenie śmietki pojawia się już w fazie 1-3 liści. Żerowanie larwy prowadzi do zamierania młodej cebuli z siewu. W przypadku dymki, larwy żerują między łuskami cebuli przy piętce. Drugie pokolenie pojawia się w fazie łamania się szczypioru i wschodu cebuli ozimej. Uszkodzona piętka i łuski zaczynają gnić i nie nadają się do przechowywania.

Larwy pierwszego pokolenia żerują od maja do lipca. Pokolenie to wywołuje największe szkody w uprawie cebuli. Drugie pokolenie pojawia się od połowy lipca do końca zbiorów. Szkodliwość drugiego pokolenia larw jest duża szczególnie w uprawie ozimej cebuli, która w tym czasie jest w fazie wschodów.

Zaleca się unikanie upraw warzyw cebulowych na tym samym miejscu corocznie. Ważne jest też koszenie kwitnącego mniszka w okresie lotu dorosłych muchówek. Przy masowym, wiosennym występowaniu szkodnika należy przyspieszyć zbiór cebuli i wykonać głęboką orkę w celu zniszczenia poczwarek śmietki i nie dopuścić do pojawienia się drugiego pokolenia.

Ocenę progu ekonomicznej szkodliwości drugiego pokolenia prowadzimy przez zastosowaniu żółtych tablic lepowych. Po zaobserwowaniu muchówek należy wykonać zabieg chemiczny zarejestrowanymi środkami ochrony roślin. Do zwalczania szkodnika zaleca się następujące preparaty: Karate 2,5 WG (dawka 0,24 kg/ha) z zastosowaniem 21 dni karencji lub Karate Zeon 050 CS w dawce 0,12 l/ha stosując 7-dniowy okres karencji. W zwalczaniu śmietki jak również wciornastka zaleca się zastosować Lambda 050 CS lub Wojownik 050 CS w dawce 0,12l/ha z przestrzeganiem 7-dniowego okresu karencji.