Posucha i ochłodzenie powstrzymało na kilka dni intensywny rozwój zbóż. Niektóre odmiany pszenicy nawet na spadki temperatur zareagowały fioletowymi przebarwieniami, świadczącymi o chwilowych problemach z pobieraniem fosforu. Zboża wymagają wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Są jeszcze zaległości z odchwaszczaniem, na wielu plantacjach nie wykonano jeszcze zabiegu fungicydowego tzw. T-1 czy zabiegu przy użyciu regulatrów wzrostu. 

Najlepszym momentem na pierwszy zabieg fungicydowy to fazy od BBCH30- BBCH 32. Ma on za zadanie ograniczyć rozwój chorób podstawy źdźbła oraz wstrzymać rozwój infekcji wielu chorób liści. Z tymże w tym roku na podstawie lustracji i przebiegu pogody specjaliści radzą by zabieg był wykonany w tych wcześniejszych fazach.

Idealnym natomiast momentem na pierwszy zabieg skracania to faza BBCH 31. Skrócenie pierwszego międzywęźla najlepiej wpływa na usztywnienie rośliny w celu zapobiegania zjawisku wylegania.

Zanim jednak wykonanym zaległe zabiegi warto określić fazę rozwojową roślin.
W tym też celu należy:

• Wyrwać kilka roślin z korzeniami,
• Znaleźć pęd główny,
• Następnie przeciąć go ostrym nożem wzdłuż,
• Najlepiej za pomocą lupy należy obejrzeć przekrojone źdźbło,

i tak:

-FAZA BBCH 31, czyli faz pierwszego kolanka jest, gdy od części przykorzeniowej (węzła krzewienia) widoczna jest poprzeczna wyraźna ściana około 1 centymetra od miejsca z którego wyrastają korzenie, to też jest potwierdzenie, że roślina jest w stadium pierwszego kolanka,
- FAZA BBCH 32, czyli faza drugiego kolanka, można ją stwierdzić, gdy drugi węzeł jest co najmniej 2 cm nad pierwszym

Przymrozki i wyraźne ochłodzenie wstrzymało prace polowe przy użyciu opryskiwaczy. Najwcześniej po 3 dniach po ich ustaniu, gdy nadejdzie ocieplenie będzie można nadrabiać zaległości.

Oczywiście bardzo ważne są warunki meteorologiczne panujące w tym okresie. Zwrócić uwagę należy na temperaturę powietrza i poziom nasłonecznienia. Substancje czynne, które działają jako regulatory, to najczęściej: chlorek chloromekwatu CCC, trineksapak etylu, proheksadion wapnia, etefon.Niektóre z retardantów można stosować, gdy temperatura przekroczy 5 st. C. Jednak aby zabieg był skuteczny, powinien zostać wykonany w temperaturze co najmniej 7-8 st. C. Dla większość substancji optymalną temperaturą jest 12 st. C i dla skutecznego działania warto zabieg wykonać w słoneczny dzień. W zależności od oczekiwań znajdziemy zalecenia mówiące o stosowaniu dawki jednorazowej lub o dzieleniu dawek. Warto z tymi niuansami się zapoznać.