Podczas konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online poruszaliśmy tematy związane z problemami ochrony roślin w obliczu ubytku kolejnych substancji czynnych. Mówiliśmy też o tym, jak radzić sobie z kompensacją chwastów na polu i pojawiającej się coraz częściej odporności gatunków na preparaty.

Jednym z naszych ekspertów był pan Paweł Talbierz z f. Corteva Agriscience, który omawiał zagadnienia związane z wpływem wiosennych spadków temperatur na skuteczność stosowanych herbicydów, oraz podpowiadał jak zwalczać chwasty w uprawach pasowych. 

Zapytaliśmy naszego gościa, co powinni robić rolnicy, żeby ograniczać zjawisko uodparniania się chwastów na herbicydy. 

- Przede wszystkim prewencja, rotacja mechanizmami działania herbicydów, które stosujemy i to nie tylko w jednej uprawie, ale w całym płodozmianie. Tak, żeby nie kumulować - nawet w następnych latach - stosowania herbicydów o tych samych mechanizmach działania. Powinniśmy dobierać takie rozwiązania, które zawierają substancje czynne o mechanizmach, co do których wiemy, że nie ma biotypów odpornych - powiedział pan Talbierz.

Posłuchajcie jakie rozwiązania, zwalczające m.in. na chwasty dwuliścienne w uprawach, poleca przedstawiciel firmy Corteva Agriscience.