„W marcu jak w garcu” i to się sprawdza – pogoda zmienia się z dnia na dzień. Przykładem są ostatnie dni, kiedy mieliśmy do czynienia z burzami śnieżnymi i przymrozkiem, a jeszcze kilka dni wcześniej było ciepło – iście wiosennie. Teraz na najbliższe dni zapowiadane jest ponowne ocieplenie co oznacza, że rolnicy będą wykonywać intensywne prace w polu – nie tylko siewy, ale również i opryski.

Monitoring warunków pogodowych w tym czasie jest szczególnie ważny dla skuteczności zabiegu. W czasie chłodów, środek ochrony roślin może po prostu nie zadziałać. W takich sytuacjach warto czytać etykiety-instrukcje, w których często, ale niestety nie zawsze, jest napisane w jakich temperaturach można stosować poszczególne substancje czynne czy grupy chemiczne.

Warto też znać tzw. optymalne temperatury dla poszczególnych grup produktów. Na przykład herbicydy można aplikować w dość niskich temperaturach, nawet przy 0ᵒC, ale ta „optymalna” mieści się w zakresie 10‑25 st. C.

Poniżej podajemy kilka wybranych substancji czynnych herbicydów i ich zakres temperatur optymalnych do aplikacji (w nawiasie temp. minimalna):
- 2,4 D – 15-20 st. C (8-12),
- chloropyralid – 10-12 st. C,
- chlorotoluron – 0-15 st. C (0),
- dikamba – 15-20 st. C (8),
- florasulam – 10-25 st. C (4-5)
- fluroksypyr – 15-20 st. C (7-8)
- tribenuron metylowy – 8-25 st. C.


Optymalna temperatura dla fungicydów waha się zwykle od 12 do 20 st. C.
- azoksystrobina – 11-23 st. C,
- boskalid – 10-24 st. C,
- epoksykonazol - >12 st. C,
- metkonazol - >12 st. C,
- prochloraz – 12-20 st. C,
- tebukonazol - >12 st. C.

Optymalna temperatura dla insektycydów ogólnie waha się od 15 do 25 st. C. Pyretroidy działają w temperaturze poniżej 20 st. C, te pochodzące z grupy środków fosforoorganicznych – powyżej 15 st. C, a mieszaniny pyretroidów ze związkami fosforoorganicznymi od 15 do 25 st. C, z kolei połączenia pyretroidów z chloronikotynylami w temperaturze 10-25 st. C.
- chloropiryfos – 15-25 s t. C,
- cypermetryna <20 st. C,
- dimetoat - >15 st. C,
- deltametryna <20 st. C,
- tiachlopryd – szeroki zakres.