Przy doborze herbicydu oprócz dopasowania do spektrum zwalczanych chwastów i potrzeby wymiany substancji czynnych w odniesieniu do wcześniejszego zabiegu, zwrócić trzeba uwagę na temperatury, w których preparat działa. Substancje czynne mają różne wymagania co do temperatur i dlatego nie wszystkie preparaty można stosować wymiennie dla tych samych warunków otoczenia

Najlepiej tuż przed zabiegiem odchwaszczania zmierzyć temperaturę na polu bezpośrednio nad glebą lub roślinami. Stwierdzając przy pomiarze temperatury, że jest minimalną z zakresu temperatur danej substancji czynnej herbicydu aplikuje się zazwyczaj wyższą z zalecanych dawek preparatu. Także wyższą z zalecanych dawek stosuje się na tzw. uciążliwe chwasty, np. perz właściwy, miotłę zbożową oraz na starsze chwasty.

W warunkach chłodnej wiosny trzeba liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na efekt chwastobójczy. Substancje czynne najlepiej działają w temperaturach dla nich optymalnych. Wtedy też efekt ich działania jest widoczny najszybciej. Preparaty nalistne stosuje się na suche rośliny.

Na skuteczność zabiegu wpływ ma nie tylko panująca temperatura na polu, ale także aktualna siła wiatru. Niestety silny wiatr dyskredytuje możliwość przeprowadzenia zabiegu. Przy niewielkim można uniknąć efektu znoszenia cieczy poprzez stosowanie oprysku grubokroplistego i wykonywanie zabiegu z nisko opuszczoną belką opryskiwacza.