Łubiny powinny być już zasiane. Do ochrony przed chwastami bezpośrednio po siewie stosuje się linuron i na bazie tej substancji czynnej w uprawach łubinu zarejestrowane są dwa preparaty: Afalon Dyspersyjny 450 SC i Dongola 450 SC, oba stosuje się w dawce 1,25–1,5 l/ha.

Do 5 dni po siewie zastosować można preparat Boxer 800 EC oparty o prosulfokarb w ilości 3–4 l/ha, który zarejestrowany jest do walki z gwiazdnicą pospolitą, jasnotą purpurową, komosą białą, miotłą zbożowa, przetacznikem bluszczykowym, przetacznikiem perskim, przytulią czepną, fiołek polny, mak polny, rdestówkę powojowatą, rumianek pospolity, wiechlinę roczną.

Także do 5 dni po siewie wykorzystać można Stomp Aqua 455 CS, którego substancją czynną jest pendimentalina. Preparat aplikuje się w dawce 2,6 l/ha, a chwastami wrażliwymi są: chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiolek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

Powschodowo dostępny jest jeden preparat Fusilade Forte 150 EC opary o fluazyfop-P butylu, który stosuje się gdy łubin wykształci 2–4 liście. Zgodnie z etykietą można go aplikować przed zwarciem międzyrzędzi (BBCH 30–33), nie później niż do ukazania się pąków kwiatowych (BBCH 50). Preparat niszczy chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową, owies głuchy, włośnicę zieloną, wyczyńca polnego, życicę wielokwiatową, wiechliny i samosiewy zbóż. Herbicyd zalecany jest w dawce 0,6–2,5 l/ha. Przy czym dawkę 2–2,5 l/ha stosuje się do zwalczania perzu właściwego i wyższą z zalecanych dawek aplikuje się, gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie zostały pocięte.

Dołącz do dyskusji na forum.farmer.pl  Zabierz głos w temacie: łubin