Wschody głównych chwastów jednoliściennych są rozciągnięte w czasie. Wśród tej grupy są gatunki jednoroczne i wieloletnie, jare, swobodnie zimujące, ozime oraz mniej i bardziej ciepłolubne. Wschodzą praktycznie przez cały sezon wegetacyjny. To sprawie, że ich eliminacja bywa czasem kłopotliwa. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę najważniejszych chwastów jednoliściennych, a na załączonym materiale graficznym (rysunek 1.)  przedstawiamy orientacyjne terminy ich wschodów.

Miotła zbożowa - pospolity chwast wschodzący licznie zarówno jesienią jak i wiosną. Z punktu widzenia współzawodniczenia ze zbożami, egzemplarze jesienne są zdecydowanie bardziej konkurencyjne, silniejsze i wydają większą liczbę wiech (do 6).

Wyczyniec polny - póki co chwast ten stanowi problem głównie w północnych i wschodnich rejonach kraju. Roślina ta jest jednoroczna, jara, bez większych problemów zimująca. Preferuje gleby ciężkie, wilgotne, gliniaste. Największe szkody wyrządza w zbożach ozimych, szczególnie w chłodniejszych latach. Roślina ta może występować już w okresie jesiennym. Bardzo często siewki wyczyńca polnego są mylone z siewkami bardzo popularnej miotły zbożowej.

Owies głuchy - może wschodzić jesienią i swobodnie przezimować. Preferuje jednak wschody wiosenne i jest zdecydowanie gatunkiem zachwaszczającym przede wszystkim zboża jare.

Życice - jest to rodzaj roślin jednorocznych lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych, obejmujący ok. 15 gatunków. Chwast upraw głównie zbożowych. Rośnie pospolicie na przydrożach.

Perz właściwy - może rozmnażać się generatywnie (nasiona) oraz wegetatywnie za sprawą podziemnych rozłogów, które są w dużym stopniu odporne zarówno na niskie temperatury, jak i na suszę. Rozmnażaniu się perzu sprzyja mechaniczna uprawa roli, w trakcie której dochodzi do rozcinania rozłogów, z których wyrasta nowa roślina.

Chwastnica jednostronna - trawa jednoroczna, jara, ciepłolubna. Preferuje gleby żyzne, bogate w azot i wapń, wilgotne i gliniaste. Najczęściej zachwaszcza uprawy okopowe (buraki, ziemniaki), kukurydzę i warzywa.

Palusznik - gatunek rośliny należącej do rodziny wiechlinowatych. Roślina jednoroczna, jara. Rośnie na polach i ścierniskach. Preferuje ubogie gleby piaszczyste i kamieniste. Najczęściej zachwaszcza uprawy roślin okopowych (głównie ziemniaki) i ścierniska.

Wiechlina roczna - roślina jednoroczna, jara lub ozima. Występuje masowo na glebach żyznych, próchnicznych lub silnie nawożonych azotem, umiarkowanie wilgotnych.

Stokłosa polna - gatunek, który coraz częściej pojawia się na polach z uproszczeniami w uprawie gleby, zwłaszcza po rezygnacji z uprawy płużnej. Stokłosy cechują niskie wymagania glebowe oraz wysoka zdolność adaptacji do różnych stanowisk.