Najważniejsze zmiany to rozszerzenie zakresu stosowania o zboża jare - pszenica jara i jęczmień jary, w których Tilt Turbo 575 EC zwalcza następujące choroby: mączniak prawdziwy, septoriozy liści, septorioza plew, rdza brunatna, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia - informuje producent.

Dodatkowo rozszerzono też listę zwalczanych chorób w zbożach ozimych o fuzariozę kłosów w jęczmieniu ozimym oraz rynchosporiozę zbóż w pszenżycie ozimym. Wprowadzono też podział dawek od 0,8 do 1 l/ha (wcześniej jedynie 1 l/ha).

Konkretnie w pszenicy jarej zwalcza się mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, rdzy brunatnej i septoriozy plew. Preparat aplikuje się zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

W uprawie jęczmienia jarego fungicyd stosowany jest przeciwko: mączniakowi prawdziwemu, plamistości siatkowej, rynchosporiozie zbóż i rdzy jęczmienia. Najlepszym terminem stosowania jest czas od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.