Konferencje regionalne "Farmera" na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rolniczych, podczas których uczestnicy mają szansę zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę. Zgodnie z tradycją wykłady poświęcone były w głównej mierze tematom agrotechnicznym, ale nie zabrakło również wystąpień związanych z techniką rolniczą czy z zarządzaniem.

Pierwszy wykład wygłosił prof. dr hab. Sławomir Podlaski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i nosił on tytuł ,,Nowoczesna odmiana - czyli jaka?". Na początku prezentacji profesor przedstawił aktualne kierunki hodowli roślin, która oprócz bicia rekordów plonowania, ma na celu otrzymanie odmian odpornych na stresy abiotyczne, takie jak susza i niskie temperatury oraz biotyczne, czyli m.in. otrzymanie osobników odpornych np. na choroby grzybowe. Największym trendem we współczesnej hodowli są niezaprzeczalnie odmiany mieszańcowe, które wykorzystując efekt heterozji, wykazują większą plenność niż kreacje populacyjne. Na zakończenie wystąpienia profesor Podlaski opowiedział parę słów o tym, co należy wziąć pod uwagę dobierając odmianę do siewu.

Nowości od INNVIGO - polskiej firmy produkującej środki ochrony roślin - zaprezentował Marcin Bystroński, menadżer ds. upraw rolniczych. Przedsiębiorstwo w nowym sezonie poszerzy swoje portfolio o trzy nowe środki ochrony roślin - jeden herbicyd i dwa fungicydy, kolejno o nazwach handlowych : Atropos 500 SC, Harcer 425 EC oraz Kier 450 SC.

Mówi się, że w rolnictwie rok bez inwestycji jest rokiem straconym. O złotych zasadach bezpiecznego finansowania rozwoju a także o rodzajach kredytów opowiedział Jarosław Saucha z BGŻ BNP Paribas. 

Drugim gorącym tematem agrotechnicznym, który po prezentacji był szeroko komentowany wśród uczestników konferencji, był wykład ,,Jak podnieść skuteczność oprysku?" wygłoszony przez prof. dr hab. Marka Korbasa z Intytutu Ochrony Roślin. Profesor podczas prelekcji szeroko omówił wpływ jakości wody, adiuwantów i kondycjonerów na działanie substancji czynnych zawartych w środkach ochrony roślin. Poza czynnikami chemicznymi, które, jak podkreślił profesor, są niezwykle ważne podczas zabiegu, należy mieć także na uwadze warunki oraz termin, w jakich wykonuje się oprysk.

Po wejściu w życie dyrektywy azotanowej rolników obowiązuje ograniczenie dotyczące ilości stosowanych nawozów azotowych. Radosław Ryder, country manager, członek zarządu AGRINAVIA Polska sp. z o.o., poruszył w swojej prezentacji temat planów nawozowych i zasad ich wykonywania. 

Agrotechniczną wisienką na torcie było wystąpienie dr hab. Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zatytułowane ,,Zostań mistrzem nawożenia zbóż". W trakcie wykładu omówiono objawy i skutki niedoborów makro i mikroelementów, rolę plonotwórczą azotu, a także którą przyjąć strategię nawożenia tym składnikiem - przedsiewną, pogłówną czy może nalistną? Warto wspomnieć, że wraz z wejściem w życie dyrektywy azotanowej zasady nawożenia tym składnikiem podlegają ścisłym restrykcjom, które zostały po krótce omówione. 

Susza, zalania, wypadki, pożary, afrykański pomór świń... Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, dlatego warto się ubezpieczyć, szczególnie, gdy prowadzi się gospodarstwo rolne. Skuteczne narzędzia do zarządzania ryzykiem w rolnictwie przedstawił ekspert AGRO, Szymon Małaczyński z CONCORDIA Polska TUW.

Podczas konferencji regionalnej Farmera na zamku krzyżackim w Gniewie miłośnicy techniki rolniczej również znaleźli coś dla siebie. Wykład pod tytułem ,,Ciągniki i kombajny - nowoczesne rozwiązania, za które warto zapłacić" poprowadzony przez dr inż. Mirosława Czechlowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, był swoistym przeglądem nowinek technicznych, które zdecydowanie upraszczają pracę w polu. Prezentacja w dużej części skupiona była na rolnictwie precyzyjnym, którego wprowadzenie w znacznym stopniu generuje oszczędności.

Za nami pierwsze spotkanie, które utwierdza nas w przekonaniu, że rolnicy coraz chętniej biorą udział w tego typu wydarzeniach – frekwencja była imponująca! Zapraszamy także na kolejne konferencje, które odbędą się w sześciu lokalizacjach:

  • 15.01 JUŻ JUTRO! Zamek Topacz w Ślęzy
  • 30.01 Wieniec Zdrój
  • 01.02 Opalenica
  • 05.02. Sitaniec k. Zamościa
  • 26.02 Porosły k. Białegostoku
  • 28.02 Stare Jabłonki

 Kliknij, by się zarejestrować -> REJESTRACJA.