W poprzednim artykule, krótko przedstawiliśmy daty graniczne dla  substancji czynnych insektycydów oraz fungicydów.

Do kalendarium i zestawu tam przytoczonych danych należy dodać także s.cz. herbicydów takich jak:

Chlorosulfuron

Środki ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną:

• mogły znajdować się w obrocie handlowym do dnia 1 września 2020r.
• mogą być przechowywane i stosowane przez ostatecznego użytkownika do dnia 1 września 2021r.

Z decyzją tą zniknąć musi 11 herbicydów zbożowych.

Dotyczy to np. takich preparatów jak: Chisel Nowy 51,6 WG, Glean 75 WG, Surfer 50 SG

Bromoksynil

Środki ochrony roślin zawierających w swoim składzie substancję czynną:

• mogą znajdować się w obrocie handlowym do 17 marca 2021 r.,
• mogą być przechowywane i stosowane przez ostatecznego użytkownika można stosować do 17 września 2021r.,

Bromoksynil występuję w 15 herbicydach kukurydzianych.

Dotyczy to np. takich preparatów jak: Bromotril 250 S.C., Cornmax 340 SE, Emblem 20 WP, Grizzly 200 OD, Nagano 200 OD.

Glifosat

Zdaniem prof. Marek Mrówczyńskiego dyrektora IOR-PIB w Poznaniu warto także monitorować status glifosatu. Aktualnie glifosat posiada zezwolenie UE na stosowanie do 15 grudnia 2022 r., natomiast o przesunięciu terminu na dalsze stosowanie decyzja zapadnie jesienią 2022 r. Według ekspertyzy EFSA można spodziewać się znacznego ograniczenia stosowania glifosat tylko do używania na ściernisko.

Więcej na ten temat przeczytacie:


Zobacz ofertę środków do produkcji rolnej na gieldarolna.pl!