O tym między innymi rozmawiano podczas kolejnej debaty zorganizowanej przez Bayer, która miała miejsce 16 listopada w ramach globalnej inicjatywy Future of Farming Dialogue 2020. 

Szczególnie rolnicy w regionach dobrze rozwiniętych wykorzystują coraz powszechniej cyfrowe rozwiązania w celu pozyskania celów prośrodowiskowych, gospodarczych, ekonomicznych czy społecznych. Robią to z korzyścią dla siebie jak i dla swojego otoczenia. Jednak szczególnie kraje rozwijające się powinny z tych osiągnięć korzystać. Tam rolnictwo jest bardziej rozdrobnione i mniej zawansowane a jednocześnie przyrost populacji największy – mówił podczas wystąpienia Michael Stern, Head of Climate Corporation and Digital Farming, Bayer Crop Science – gospodarz poniedziałkowej debaty.

- Liczba gruntów ornych będzie się nadal zmniejszać i zasadniczo będziemy musieli znaleźć sposoby na wyprodukowanie większej ilości pożywienia, dysponując mniejszymi zasobami naturalnymi. W bliższej perspektywie będziemy musieli dowiedzieć się, jak rozwiązać te wyzwania w obliczu zmian klimatycznych oraz panującej pandemii Covid 19 – mówił Michael Stern.

Dlatego szczególnego znaczenia nabiera cyfryzacja rolnictwa i wszelkie innowacje w tym narzędzia cyfrowe, które pozwalają efektywniej przetwarzać i analizować dostępne dane, coraz lepiej zarządzać ryzykiem w gospodarstwie. Jednocześnie plantatorzy coraz częściej tworzą cyfrową sieć, wspierając się nawzajem w różnych działaniach. Cyfrowe narzędzia opierają się na coraz bardziej zawansowanych i precyzyjnych algorytmach, potrafią analizować coraz większe i bardziej zróżnicowane zbiory danych. Wszystko po to, by rolnicy mogli jeszcze lepiej zarządzać swoimi uprawami- tłumaczył Stein.

Michael Stern, Head of Climate Corporation and Digital Farming, Bayer Crop Science Fot. A. Kobus
Michael Stern, Head of Climate Corporation and Digital Farming, Bayer Crop Science Fot. A. Kobus

W rozmowie na temat tego jak rolnictwo ma wielki „apetyt” na cyfrowe rozwiązania ponadto wzięli udział:

• Arianna Giuliodori - sekretarz generalny Światowej Organizacji Rolników WFO
• V. Ravichandran (Ravi) indyjski rolnik, ze stanu Tamil Nadu.

Nadrzędny motyw dyskusji dotyczył tego, w jaki sposób narzędzia cyfrowe wpływają na drobnych rolników. Czy rzeczywiście uczestniczą oni w tym wyłaniającym się obecnym trendzie. Jedną z misji firmy Bayer jest bowiem poprawa warunków ok 100 milionów drobnych rolników do 2030 r. – powiedział Michael Stern.

Pomocna w osiągnięciu tego celu może się okazać aplikacja Climate FarmRise. To cyfrowa platforma dla urządzeń mobilnych z systemem Android. Zapewnia informacje i porady agronomiczne istotne dla drobnych rolników, pomagając podejmować świadome decyzje dotyczące obniżenia kosztów, zwiększenia plonów i uzyskania lepszej ceny za produkcję. Jest tak zaprojektowana, by mogli z niej korzystać rolnicy, którzy są mniej obeznani z technologią i mają kontakt z Internetem jedynie przez telefon.

Arianna Giuliodori - sekretarz generalny Światowej Organizacji Rolników WFO Fot. A. Kobus
Arianna Giuliodori - sekretarz generalny Światowej Organizacji Rolników WFO Fot. A. Kobus
- Uważam, że rolnicy są osadzeni w złożonym systemie żywnościowym, który musi być zrównoważony. Cyfryzacja może te złożoności połączyć ze sobą w bardziej przystępny i zrozumiały sposób - tłumaczyła z kolei Arianna Giuliodori - sekretarz generalny Światowej Organizacji Rolników WFO. 

Aplikacja FarmRise jest szeroko testowana w Indiach. Zapewnia drobnym rolnikom wgląd w rynki, programy rządowe, umożliwia ona dostęp do ważnych informacji agronomicznych.

Jaki postęp dokonał się w Indiach dzięki cyfryzacji opowiadał z kolei Ravichandran (Ravi). Rolnik gospodaruje w stanie Tamil Nadu. Jest zagorzałym zwolennikiem technologii w rolnictwie. Uprawia ryż niełuskany, trzcinę cukrową, bawełnę, rośliny strączkowe.

V. Ravichandran (Ravi) Fot. A. Kobus
V. Ravichandran (Ravi) Fot. A. Kobus

Ponad 50% populacji Indii zajmuje się rolnictwem, a prawie 85% gospodarstw ma mniej niż 2 hektary. Ci marginalni rolnicy często borykają się z wieloma problemami. Nie mają dostępu do edukacji czy naukowych informacji. To bezpośrednio skutkuje niską wydajnością i brakiem zysków z upraw. Tego typu aplikacje pomagają im zwiększyć rentowność swoich upraw i poprawić ich byt– tłumaczył podczas debaty, również na przykładzie własnego gospodarstwa V. Ravichandran (Ravi).