Firma DuPont u progu nowego sezonu, obok corocznych konferencji dla rolników, zorganizowała drugi raz spotkanie dla przedsiębiorców detalicznych. Byliśmy obecni w Borkach Wyrkach pod Siedlcami. Jakie tematy były omawiane?

Rozpoczynając spotkanie z przedsiębiorcami, dyrektor DuPont Polska Krzysztof Golec podkreślił, że nie pamięta tak dobrej koniunktury w rolnictwie już od dłuższego czasu. Przyczyniły się do tego wejście Polski do Unii Europejskiej i zapotrzebowanie na płody rolne, nie tylko jako żywność, ale również odnawialne źródła energii. To między innymi w firmie DuPont opracowano projekt w dziedzinie energii odnawialnej, zakładający wdrożenie do roku 2010 biorafinerii produkującej biopaliwa z celulozy pozyskiwanej jako produkt uboczny z uprawy kukurydzy, pszenicy i żyta, a także z roślin energetycznych. Firma DuPont przewiduje, że zwiększy oferty środków ochrony roślin oraz produktów poprawiających bezpieczeństwo i ochronę pracy. Trwają też prace nad wprowadzeniem na rynek polski nowych preparatów, takich jak: Steward 30 WG i Reveller 280 SC.

Walka w kukurydzy

Piotr Bęczyński – przedstawiciel regionalny na Polskę południowo--wschodnią – mówił o ochronie kukurydzy, której powierzchnia uprawy w ostatnich 10 latach zwiększyła się dwukrotnie. Pojawiło się jednak więcej zagrożeń. Po zwalczaniu chwastów kolejnym ważnym problemem są szkodniki – najgroźniejsza jest zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa i omacnica prosowianka. DuPont planuje już wkrótce wprowadzić na rynek insektycyd do zwalczania stonki kukurydzianej i omacnicy prosowianki – Steward. Na razie jest on znany ogrodnikom, ponieważ stosuje się go do zwalczania szkodników w uprawach sadowniczych i warzywniczych.

Accent 75 WG to nowy herbicyd w formie granulatu do zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. Środek ten stosuje się nalistnie do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych, takich jak: perz właściwy i prosowate oraz niektóre chwasty dwuliścienne. Jest to herbicyd selektywny o działaniu układowym. Substancję aktywną stanowi nikosulfuron. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Środek najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza jego działanie, chłodna i sucha może je opóźnić.

Zabieg wykonuje się po wschodach w fazie 2–8 liści kukurydzy, gdy perz właściwy ma 4–7 liści, chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy kwitnienia, a większość chwastów dwuliściennych od fazy 2–4 liści. Accent 75 WG należy stosować z adiuwantem Trend 90 EC. Zabieg oprysku może być jednorazowy: Accent 75 WG – 60–80 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 proc. (100 ml na 100 l wody) lub w dawce dzielonej: I zabieg: Accent 75 WG – 50 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 proc. (100 ml na 100 l wody), II zabieg – od 10 do 14 dni po pierwszym zabiegu (do fazy 8 liści kukurydzy): Accent 75 WG 30 g/ha + Trend 90 EC w stężeniu 0,1 proc. (100 ml na 100 l wody).

Znany herbicyd Titus 25 WG jest preparatem do równoczesnego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Stosowany jest łącznie ze wspomagaczem Trend 90 EC.
Kolejny herbicyd w uprawie kukurydzy proponowany przez DuPont to Refine 75 WG. Przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych.

Zboża

Nowością w tym roku w uprawie zbóż jest poszerzona oferta – Chisel i Granstar w zestawach z innymi herbicydami. Jakimi? Aby poszerzyć spektrum działania chwastów dwuliściennych, polecany jest dodatek dikamby i 2,4D (Dicopur Top 464 SL), natomiast do zwalczania chwastów jednoliściennych zaleca się dodatek fenoksapropu-P-etylu (Puma Uniwersal 069 EW). Mieszanki te będą dostępne w zestawach: Chisel 75 WG + Dicopur Top 464 SL, Granstar 75 WG + Dicopur Top 464 SL, Granstar 75 WG + Puma Uniwersal 069 EW. Chisel 75 WG w uprawach zbóż ozimych i jarych powinien być zawsze stosowany ze wspomagaczem.

Zasady w rolnictwie

Doktor Paweł Bichta, przedstawiciel do spraw rejestracji i rozwoju DuPont, mówił o zasadach Dobrej Praktyki Rolniczej przy zakupie środków ochrony roślin. Aby je stosować, należy posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ich stosowania. Jego ważność trwa 5 lat. Szkolenia takie przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jednostki przez niego upoważnione. Następnym ważnym przepisem jest konieczność prowadzenia ewidencji zabiegów. Każdy wpis powinien być zachowany przez co najmniej dwa lata od daty wykonania oprysku.

Uwaga na podróbki

Specjaliści firmy podkreślali, aby kupować środki ochrony roślin u zaufanych dostawców, ponieważ na rynku pojawiają się podróbki. Ma to nie tylko wymiar prawny, ekonomiczny i środowiskowy, ale przede wszystkim stanowi duże zagrożenie dla rolników i roślin uprawnych. Aby ułatwić rozpoznawalność oryginalnych preparatów, firma DuPont wprowadziła szereg zabezpieczeń. Znaczy środki ochrony roślin specjalnymi trójwymiarowymi hologramami. Na każdej krawędzi prostokąta z logo firmy umieszczona jest odpowiednia liczba kropek: od 1 do 4.

Dodatkowo znajduje się 10-cyfrowy kod, a każde opakowanie ma swój przyporządkowany numer identyfikacyjny, który pozwala zweryfikować autentyczność środka. Firma ma również specjalistyczne urządzenie NIR, które pozwala w kilka sekund zbadać autentyczność preparatu na podstawie składu chemicznego.

Ziemniaki

Konsultanci firmy DuPont pokusili się o prognozy na rynku ziemniaków w latach 2008–2012. Przewidują dalsze zmniejszanie się powierzchni uprawy, ale tempo spadku będzie znacznie mniejsze niż do tej pory. Nastąpi również wzrost plonów ziemniaków, natomiast ze wzrostem udziału produkcji towarowej nastąpi dalszy spadek zużycia ziemniaków w kraju. Firma proponuje sprawdzone programy w uprawie ziemniaków.

Badania rynku

Firma Kleffmann&Partner – agencja badawcza specjalizująca się w badaniach rynku rolnego – jak co roku na zlecenie DuPont wykonała badanie panelowe. Wynika z nich, że DuPont znajduje się na drugim miejscu w kraju pod względem obrotu herbicydami zbożowymi. Jeżeli weźmie się pod uwagę zabiegi jesienne, jest liderem, mając 37 proc. udziału w rynku. Udział na rynku fungicydów zbożowych wynosi natomiast 17 procent. Preparatem, który cieszy się największym zainteresowaniem, jest Alert. Kojarzenie przez rolników produktu z producentem w wypadku firmy DuPont jest bardzo wysokie i wynosi 83 proc.

Źródło: "Farmer" 04/2008