Skupimy się na tym drugim zagadnieniu, bo podczas rozmowy z rolnikami, którzy zastanawiają się, sondują, badają rynek i technologie uprawy tej rośliny, to właśnie odchwaszczanie jest najczęściej wymienianie w kontekście ewentualnego niepowodzenia uprawy. Również osoby, które już mają za sobą „historię” produkcji tego gatunku – podkreślają jak ważne jest dla uzyskania satysfakcjonującego plonu jej odchwaszczanie. Jest to roślina wysiewana w tzw. szerokich rzędach przez co jest bardzo narażona na szybki i dominujący rozwój chwastów.

Warianty ochrony soi w badaniach firmy Agrolok, fot. M. Tyszka
Warianty ochrony soi w badaniach firmy Agrolok, fot. M. Tyszka

Ważne jest nie tylko odchwaszczanie doglebowe, którego skuteczność w warunkach niedoboru wody, może być bardzo ograniczone, ale też powschodowe.

Na przestrzeni ostatnich lat co prawda zwiększyła się pula herbicydów dedykowanych temu gatunkowi, ale nadal jest ona mała. Czy wystarczająca? Zdaniem wielu – nie. W 2015 było ich tylko trzy, później wachlarz środków się zwiększył do 12, a obecnie jest jeszcze większy, bo sięga liczbie prawie 20 środków – wiele z nich jest zarejestrowanych w ramach tzw. zastosowań małoobszarowych (poniżej wybrane produkty).

Działające doglebowo:
- Dual Gold 960 EC (S – metolachlor – związek z grupy chloroacetoanilidów),
- Efica 960 EC (S - metolachlor - związek z grupy chloroacetoanilidów),
- Inigo 500 SC (metobromuron - związek z grupy fenylomocznika),
- Planteen 41,5 WG (metrybuzyna - związek z grupy triazyn, flufenacet - związek z grupy oksyacetamidów),
- Proman 500 SC (metobromuron - związek z grupy fenylomocznika),
- Sencor Liquid 600 SC (metrybuzyna - związek z grupy triazynonów),
- Soleto 500 SC (metobromuron - związek z grupy fenylomocznika).

Działające doglebowo lub nalistnie:
- Boxer 800 EC (prosulfokarb - związek z grupy karbaminianów),
- Stomp Aqua 455 CS (pendimetalina - związek z grupy dinitroanilin).

Działające nalistnie:
- Achiba 05 EC (chizalofop-P-etylowy - związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego),
- Corum 502,4 SL (bentazon - związek z grupy diazyn i imazamoks – związek z grupy imidazolinonów),
- Focus Ultra 100 EC (cykloksydym - związek z grupy cykloheksanodionów),
- Fusilade Forte 150 EC (fluazyfop-P-butylowy - związek z grupy arylofenoksykwasów),
- Pilot 10 EC (chizalofop-P-etylowy - związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych),
- Select Super 120 EC (kletodym - związek z grupy cykloheksenodionów),
- Targa Super 05 EC (chizalofop-P-etylowy - związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego),
- Trivko (fluazyfop-P-butylowy - związek z grupy arylofenoksykwasów).

Rozwiązań nie jest dużo, dlatego tym bardziej interesujące są doświadczenia prowadzone przez firmę Agrolok w Golubiu Dobrzyniu. Zaprezentowano je podczas warsztatów polowych 4 września, więcej na ten temat TUTAJ.

Zdjęcia mówią same za siebie. Nic nie trzeba dopisywać.

Agrolok przebadał dziesięć wariantów odchwaszczania soi. Ponumerowane są one od 1 do 10. Każde zdjęcie to konkretny wariant ochrony.

Wariant 1: Do 3 dni po siewie: Boxer 800 EC (3 l/ha), powschodowo: Corum 502,4 SL (0,7 l/ha).

Wariant 1
Wariant 1

Wariant 2: Do 3 dni po siewie: Proman 500 SC (2,5 l/ha), powschodowo: Corum 502,4 SL (0,7 l/ha).

Wariant 2
Wariant 2

Wariant 3: Do 3 dni po siewie: Stomp Aqua 455 SC (2,5 l/ha), powschodowo: Corum 502,4 SL (0,7 l/ha).

Wariant 3
Wariant 3

Wariant 4: Powschodowo: Corum 502,4 SL (1,2 l/ha).

Wariant 4
Wariant 4

Wariant 5: Do 3 dni po siewie: Efica 960 EC (1,2 l/ha), powschodowo: Corum 502,4 SL (0,7 l/ha).

Wariant 5
Wariant 5

Wariant 6: Do 3 dni po siewie: Sencor Liquid 600 SC (0,5 l/ha), powschodowo: Corum 502,4 SL (0,7 l/ha).

Wariant 6
Wariant 6

Wariant 7: Do 3 dni po siewie: Boxer 800 EC (3 l/ha) i Stomp Aqua 455 SC (1 l/ha).

Wariant 7
Wariant 7

Wariant 8: Do 3 dni po siewie: Boxer 800 EC (3 l/ha) i Sencor Liquid 600 SC (0,5 l/ha).

Wariant 8
Wariant 8

Wariant 9: Powschodowo: Corum 502,4 SL (1,8 l/ha rejestracja serbska).

Wariant 9
Wariant 9

Wariant 10: kontrola.

Wariant 10
Wariant 10