W czasach, gdy brakuje żywności, zwiększa się ilość ludzi na świecie, a paliwa kopalne zaczynają się wyczerpywać, należy szukać innowacyjnych pomysłów, które pozwolą kompleksowo rozwiązywać problemy nie tylko w teraźniejszości, ale także w przyszłości.

- Prowadząc badania w szerokim zakresie, DuPont określił trzy Megatrendy, które są jednocześnie ścieżkami pokazującymi, w którą stronę zmierza świat i jak należy się przygotować na kolejne zmiany, by zapewnić najlepsze warunki życia kolejnym pokoleniom - powiedział Piotr Gill.

Megatrendy określone przez DuPont skupiają się na trzech problemach: zmniejszenia zużycia energii z tradycyjnych źródeł, ochronie i produkcji żywności. Wynikają one z analizy zmian zachodzących na świecie, a liczby mówią same za siebie:
- zużycie energii wzrośnie szacunkowo o 36 proc. do 2035 roku,
- przez następne 40 lat populacja świata będzie rosła o 150 000 osób dziennie,
- 1 na 7 osób na świecie głoduje,
- około 2,2 mln osób na świecie rocznie umiera z powodu chorób i wypadków związanych z wykonywaną pracą.
Powyższe dane zdaniem firmy wymagają fachowego doradztwa w zakresie zwiększania ochrony ludzi i środowiska, wykorzystania technologii w celu produkowania bogatszej w białko żywności, czy budowania energooszczędnych domów.

Dlatego tak ważne dla DuPont jest szukanie nowoczesnych rozwiązań tych problemów spowodowanych rozwojem cywilizacji. Poczucie odpowiedzialności za kwestie naszej planety wymaga zapewnienia ludziom właściwego bezpieczeństwa i wystarczającej ilości pełnowartościowej żywności oraz poszukiwania nowych i odnawialnych źródeł energii.