• Firma Osadkowski proponuje trzy kombinacje ochrony zbóż.
  • Podczas Zielonych Pól w Jakubowicach Firma zaprezentowała swoją ofertę w ochronie chemicznej i biologicznej.

Zdrowy Łan Premium

To flagowa kombinacja ochrony roślin proponowana przez Osadkowski S.A. Dedykowana jest na plantacje i odmiany o najwyższym potencjale plonowania. Składa się z 7 substancji czynnych, które w żadnym z zabiegów nie powtarzają się w żadnej z aplikacji. 

T -1

Sama ochrona T-1 oparta jest o cyprodynil, metrafenon oraz protiokonazol. Dodatkowo wykonujemy w kombinacji Zdrowy Łan Premium dokarmianie dolistne a uzupełnieniem jest adiuwant Inex-A.

Unix 75 WG 0,4 kg/ha + Inovis Flex 0,3 l/ha + Praktis 0,4 - 0,5 l/ha (ochrona fungicydowa)

Alfa Makro 1l/ha + Alfa Mikro 2l/ha + Barrier Si-Ca 1 l/ha + IonBlue 0,1 l/ha (dokarmianie dolistne)

Inex-A 0,1 l/ha (adiuwant)

T-2

W zabiegu T-2 przy implementacji tej technologii stosujemy dwie substancje aktywne mefentriflukonazol oraz benzowindyflupyr. Co warte uwagi - są to dość unikatowe substancje.

Elatus Plus 0,5 l/ha + Vitissimo 0,75 - 1l/ha

Alfa Makro 1l/ha + Maxi Grow 0,5 l/ha + IonBlue 0,1 l/ha

Inex-A 0,1 l/ha

T-3

W ostatnim zabiegu proponowane są tebukonazol oraz metkonazol. Uzupełnieniem fungicydów może stać się preparat IonBlue, który wprowadza bioaktywne jony miedzi i siarki oddziałujące żywieniowo i fitosanitarnie.

Syrius 250 EW 0,6 l/ha + Plexeo 0,6 l/ha

IonBlue 0,3 l/ha

Inex-A 0,1 l/ha

Zdrowy Łan Standard

W opcji standardowej w T-1 zamiast Unix 75 WG proponowany jest Tern Turbo (fenpropidyna) oraz Praktis (protiokonazol). Różnica w samej ochronie polega także na wyższej dawcę protiokonazolu, niemniej zamiast 3 podawane są tu 2 substancje aktywne. Dokarmianie dolistne pozostaje to samo, z tą różnicą że pomijamy preparat Barrier (wapń + krzem). Oczywiście w każdym zabiegu proponowany jest adiuwant Inex (niezależnie od przyjętej kombinacji ochrony adiuwant zalecany jest w każdej technologii.

T - 1

Tern Turbo 0,3 l/ha + Praktis 0,7 l/ha

Alfa Makro 1l/ha + Alfa Mikro 2l/ha + IonBlue 0,1 l/ha

Inex-A 0,1 l/ha

T-2

W zabiegu T-2 Elatus Plus podawany jest w tej samej dawcę co w sztandarowej wersji ochrony, jednak zamiast Vitissimo proponowane jest Plexeo (metkonazol).

Elatus Plus 0,5 l/ha + Plexeo 0,8 l/ha

Alfa Makro 1;/ha + IonBlue 0,8 l/ha

Inex-A 0,1 l/ha

T-3

Ostatni zabieg wariantu standardowego skomponowany został w oparciu o tebukonazol „solo” w dawcę 150 g s.cz. /ha.

Syrius 250 Ew 0,6 l/ha

IonBlue 0,3 l/ha

Inex-A 0,1 l/ha

Zdrowy Łan Ekonomiczny

To najniżej pozycjonowana ochrona w propozycjach Firmy. Niemniej może się ona bardzo dobrze sprawdzić na plantacjach o niższych możliwościach plonotwórczych gdzie przewidywany jest niższy nakład na zabiegi ochronne.

T-1

Unix 75 WG 0,4 kg/ha + Syrius 250 EW 0,6 l/ha + Tern Turbo 0,2 l/ha

OSD Mineral 2kg/ha + OSD Mikro Zboże 2kg/ha + IonBlue 0,6 l/ha

Inex-A 0,1 l/ha

T-2

Strobe 250 SC0,6 l/ha + Praktis 0,4 l/ha

Alfa Makro 1 l/ha + IonBlue 0,1 l/ha

Inex-A 0,1 l/ha

T-3

Plexeo 0,8 l/ha

IonBlue 0,3 l/ha

Inex-A 0,1 l/ha

Nie tylko rozwiązania chemiczne

- Zwróciliśmy uwagę na rotację substancji, tak by w żadnym zabiegu substancje nie powtarzały się - podkreślał Marcin Kaczmarek z Działu Doradztwa i Rozwoju Osadkowski SA. Ciekawym novum jest IonBlue - produkt oparty o miedź i siarkę. Jest on skonstruowany na bazie w pełni przyswajalnych jonów. M. Kaczmarek zwraca też uwagę, że preparat ma właściwości fitosanitarne i pozwala na dostarczenie miedzi w newralgicznych fazach rozwoju.

Firma Osadkowski proponuje alternatywę dla konwencjonalnych rozwiązań fungicyd owych - m.in. produkt Arcton Fot. KB
Firma Osadkowski proponuje alternatywę dla konwencjonalnych rozwiązań fungicyd owych - m.in. produkt Arcton Fot. KB

- Rozwijamy także produkty pozachemiczne - dodał szef DDiR Osadkowski SA. - Nasza technologia jeżeli chodzi o produkty bakteryjne złożona jest z trzech zabiegów, w bardzo podobnych okresach co ochrona chemiczna - podkreśla. Preparat Artcton, polecany do pierwszego zabiegu, powinien być zastosowany około 10 dni wcześniej w stosunku do konwencjonalnej ochrony chemicznej. Na drugą aplikację w technologii biologicznej polecany jest produkt BioRace (w terminie liścia flagowego). W trzeciej aplikacji ponownie podawany powinien być preparat Arcton.

Rozwiązanie biologiczne może być ciekawą alternatywą dla technologii konwencjonalnych. Jak widać już możemy próbować w pełni zastępować ochronę wiosenną preparatami chemicznymi stosując rozwiązanie oparte na produktach Bio.

Jaka skuteczność ochrony?

W Jakubowicach poletka w każdej z technologii prezentowały się bardzo dobrze. Stan fitosanitarny nie budził najmniejszych zastrzeżeń. Na lustrowanych poletkach ciężko było odnaleźć wyraźne oznaki chorób liści, jak również podstawa źdźbła była wolna od infekcji. Należy jednak zwrócić uwagę, że praktycznie do połowy maja, choroby zbóż nie miały odpowiednich warunków dla rozwoju. Obecnie ze względu na przelotne opady ryzyko infekcji zwiększyło się, dlatego o skuteczności każdej z technologii można będzie dopiero powiedzieć po zakończeniu wegetacji zbóż. Pszenica rozpoczyna kwitnienie dlatego w najbliższych dniach będzie wykonywana na plantacjach w Jakubowicach ochrona w terminie T-3.