Decyzja Ministra wydana została na wniosek Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Pozwala ona na wprowadzenie do obrotu środków do stosowania w uprawie buraka cukrowego w terminie od 8 stycznia 2020 r. do 8 maja 2020 r. Derogacją objęte zostały dwa środki ochrony roślin: Cruiser SB 600 FS, zawierający substancję czynną tiametoksam oraz środek ochrony roślin Montur Forte 230 FS, zawierającego substancje czynne: imidachlopryd i beta-cyflutrynę.
Te dwa środki mają chronić uprawy przed bardzo groźnymi szkodnikami, znanymi rolnicami i dość nowym zagrożeniem – szarkiem komośnikiem. Z praktyki wiadomo, że ograniczają rozwój także innych szkodników pojawiających się we wczesnych fazach rozwojowych buraka.

- Środki ochrony roślin, które objęte są derogacją należy stosować wyłącznie przy użyciu profesjonalnego sprzętu do zaprawiania, zgodnie z systemem ESTA. Z uwagi na fakt, iż Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o. posiada stosowny certyfikat ESTA w zakresie zaprawiania m.in. nasion buraka cukrowego, całość dostępnego na rynku materiału siewnego nasion buraka cukrowego odmian naszej firmy, będzie dostępna z zaprawami z grupy neonikotynoidów – potwierdza ten fakt Magdalena Giemza-Mikoda, Dyrektor Handlowy Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.

- Dostępność poszczególnych odmian z KHBC jest uzależniona od zamówień jakie dokonały koncerny cukrownicze. O szczegóły należy dopytywać dział sprzedaży lub inspektorów terenowych – dodaje Tomasz Wlazło, po Dyrektor Zakładu Nasiennego KHBC Sp z o.o.

- Derogacja dopuszcza jedynie nasiona zaprawiane w Polsce, a żadna inna firma nie dysponuje linią technologiczną spełniającą wymagania ESTA dla  buraka cukowego. Nasiona sprowadzane spoza granic kraju nie mogą mieć neonikotynoidów, a zaprawa Force 20 CS chroni, tylko przed szkodnikami glebowymi – potwierdza ten fakt prof. Jacek Piszczek z IOR-PIB, TSD w Toruniu.