W ślad za gryzoniami pojawiają się inne zwierzęta, jak np. dziki, borsuki, które zwabione ich zapachem ryją w poszukiwaniu pożywienia. W efekcie uszkodzenia mamy dwojakie, zarówno te powodowane przez gryzonie i pola zryte przez zwierzynę leśną.

- Gryzonie są wyjątkowo płodne, na 1 km2 pola może znajdować się do 100 tys. osobników. Gryzonie powodują nie tylko uszkodzenia roślin poprzez ich podjadanie. Wszystkie gatunki myszarek i norników są atakowane przez kleszcze, pchły, pierwotniaki i inne pasożyty. W związku z tym są rezerwuarem różnych chorób bakteryjnych (np. borelioza, salmonella i inne) wirusowych (zapalenie mózgu, wścieklizna, wirus afrykańskiego pomoru świń ASF) i grzybowych – powiedział w rozmowie z redakcją prof. dr hab. Paweł Węgorek z Zakładu Entomologii i Agrofagów Zwierzęcych IOR-PIB.

Walka chemiczna jest możliwa. Do zwalczania nornic na użytkach zielonych zarejestrowany jest preparat Ratron GL bazujący na fosforku cynku (termin zezwolenia do kwietnia 2025 r, stosowania do października 2026). Zgodnie z etykietą preparat można użyć jednorazowo w ciągu sezonu w ilości 2 kg/ha (maksymalna dawka). Preparat jest w formie granul, które (po 5 szt. ) umieszczamy w czynnej norze. Preparat możemy zastosować w trakcie zasiedlania uprawy przez gryzonie (na dowolnym etapie).

Zwalczanie gryzoni polnych z wykorzystaniem preparatu chemicznego rozpoczyna się po pojawieniu się pierwszych czynnych nor. Dla określenia czy nory są czynne, czyli zamieszkałe przez szkodnika, wyznacza się na polu obszar o powierzchni 100 m2 (np. 4 miejsca po 100 m2), na którym zasypuje ziemią wejścia do nor. Jeśli po paru dniach nory będą otwarte oznacza to, że są czynne i występują w nich gryzonie. Próg ekonomicznej szkodliwości gryzoni jesienią to 200–300 czynnych nor/ha.

Ponadto powinniśmy zabiegać o tworzenie i utrzymanie zadrzewień śródpolnych, w których znajdują schronienie drapieżniki polujące na gryzonie. To naturalny sposób zapobiegania nadmiernemu rozprzestrzenianiu się gryzoni.

Naturalnym wrogiem gryzoni są np. drapieżne ptaki. Dlatego dobrze jest postawić tzw. tyczki spoczynkowe dla ptaków, ok. 4 m wysokie (3-4 tyczki/ha), w kształcie litery T – z nich będą prowadzić obserwacje otoczenia i polować na gryzonie.

W przypadku zwalczania gryzoni w warunkach ekologicznych możliwe są jedynie zabiegi mechaniczne (talerzowanie, podorywka).