We współczesnym świecie właściwe gospodarowanie odpadami odgrywa coraz ważniejszą rolę. Uczymy się odpowiednio segregować i powtórnie przetwarzać – wszystko z myślą o środowisku. Ważną rolę w edukacji lokalnych społeczności odgrywają sołtysi. Są niekwestionowanymi liderami, wspierającymi mieszkańców we wszystkich codziennych wyzwaniach. To właśnie oni pomagają
w kreowaniu odpowiednich wzorców, zachęcając mieszkańców m.in. do odpowiedzialnej utylizacji opakowań po środkach ochrony roślin.

Dlatego też Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, partner konkursu „Sołtys Roku 2018” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i „Gazetę Sołecką”, postanowiło nagrodzić jednego z najbardziej aktywnych sołtysów. Nagrodę specjalną, za wyróżniającą się wysoką zbiórkę opakowań po środkach ochrony roślin na specjalnej gali w Senacie RP odebrała Elżbieta Filipek, sołtys Uciechów z gminy Dzierżoniów.

– W ciągu 15 lat w ramach Systemu Zbiórki PSOR zebraliśmy z polskiej wsi ponad 19 tys. ton opakowań po zużytych środkach ochrony roślin. Naszą akcję od lat wspierają gminy i sołectwa w całej Polsce. Właśnie dzięki aktywnej postawie sołtysów oraz edukacji rolników na temat postępowania z opakowaniami po środkach ochrony roślin, zbiórka co roku rośnie. Dziękujemy wszystkim sołtysom oraz rolnikom za zaangażowanie w akcję, tylko wspólnie możemy dbać o nasze środowisko – powiedziała Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochron Roślin.

System PSOR

W 2018 roku w ramach Systemu Zbiórki PSOR zostało zebrane 56 proc. masy opakowań wprowadzonych na rynek, czyli łącznie 1 732 tony opakowań. 64 proc. z tej masy została poddana recyklingowi, a 28 proc. odzyskowi energetycznemu.

Zgodnie z Systemem Zbiórki PSOR użytkownik środków ochrony roślin może oddać swoje opakowania do sklepów zajmujących się sprzedażą środków ochrony roślin. Prowadzący takie sklepy nie mogą odmówić ich przyjęcia, o ile opakowanie jest czyste i trzykrotnie przepłukane. Następnie opakowania te są zbierane i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej o Systemie Zbiórki PSOR na: www.systempsor.pl