Jak poinformował, od kilku lat firma Sumi Ago intensywnie walczy z problemem środków pochodzących z nielegalnych źródeł, a oznaczonych znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz producentów produktów oryginalnych. Wśród tych produktów wymienił Mospilan, Topsin czy Yamato.

Dla przykładu od 2014 r. w wyniku współpracy firmy ze służbami mundurowymi w trakcie 187 zatrzymań celnych przechwycono blisko półtorej tony podrobionego Mospilanu.

- W ciągu ostatnich 14 miesięcy zapadło 8 wyroków. W sprawach tych orzekane są kary grzywny i warunkowego pozbawienia wolności. W jednej ze spraw sąd wymierzył skazanemu 8 miesięcy bezwzględnej kary więzienia. Dodatkowo, sądy orzekają tzw. nawiązkę lub obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego – podaje firma.

- Producenci podróbek wpuszczają na rynek swoje produkty, niewiadomego pochodzenia o nieznanym dotąd składzie chemicznym. Próbują podszyć się pod znajome marki. Tę znajomość znaków wykorzystują to do osiągnięcia korzyści majątkowych – podkreślił.

Jakie działania podejmuje firma? – Przede wszystkim koncentrujemy się na granicach, bo w większości przypadków te podrabiane produkty trafiają do Polski ze wschodu np. kraje dalekiego wschodu – mówił mec. Olejnik.

Spółka złożyła wniosek o ochronę celną w trybie Rozporządzenia PE i Rady nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne. Firma aktywnie współpracuje z agencją detektywistyczną oraz służbami celnymi w zakresie ujawnionych przypadków importu podrobionego Mospilanu 20 SP. Przedstawiciele Sumi Agro Poland prowadzą szkolenia dla przedstawicieli służb celnych, policji, straży granicznej oraz PIORiN. Spółka na bieżąco monituje portale internetowe, analizuje informacje płynące z rynku oraz zgłasza wszelkie niepokojące sygnały.

Sumi Agro Poland zwalcza także wszelkie nieuczciwe praktyki w branży, które wprowadzają w błąd opinię publiczną. Przykładem jest konsekwentne przeciwstawianie się reklamie preparatu biobójczego, sugerującej możliwość jego zastosowania do zwalczania szkodników roślin uprawnych.