Po kontrowersyjnym zatwierdzeniu glifosatu w Europie, pozwolenia na środki spożywcze i środki ochrony roślin powinny stać się bardziej przejrzyste w przyszłości. Przy uzgodnionym kompromisie negocjatorzy państw UE i Parlamentu Europejskiego zawarli porozumienie, którego celem jest zapewnienie wiarygodności i niezależności badań wykorzystywanych w ramach zezwolenia.

Kompromis przewiduje, że Europejski Urząd ds. Żywności EFSA będzie informowany z wyprzedzeniem o wszystkich dostępnych badaniach podczas zatwierdzania produktów. Dlatego też należy umożliwić producentom trzymanie nieprzyjemnych badań w tajemnicy. W przypadku wątpliwości, co do dowodów dostarczonych przez przedsiębiorstwa, organ powinien również mieć możliwość samodzielnego zlecania badań. Obywatele powinni także uzyskać dostęp do badań.

Informacje mogą być trzymane w tajemnicy w szczególnych przypadkach - na przykład, jeśli ich publikacja może spowodować poważne straty gospodarcze dla firm. Zanim nowe przepisy wejdą w życie, Parlament Europejski i Rada Państw Członkowskich muszą formalnie dać zielone światło.