W odpowiedzi na Zielony Ład Komisji Europejskiej, firmy członkowskie Unii Europejskiej Przemysłu Ochrony Roślin (ECPA) przedstawiły w Brukseli swoje „Zobowiązania 2030”. Program dobrowolnych zobowiązań obejmuje obszary innowacji i inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ochrony środowiska i użytkowników. Należy wzmocnić gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zgodnie z deklaracją ECPA firmy zobowiązują się do zainwestowania łącznie 14 mld euro w innowacyjne rozwiązania w rolnictwie w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Rosnący obszar cyfryzacji i rolnictwa precyzyjnego zaabsorbować ma 10 mld euro, a ekologiczna ochrona upraw 4 mld euro.

Według EPCA, aby wzmocnić cel UE, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym, co najmniej 75 proc. zużytych pojemników z pestycydami powinno zostać wycofanych z całej Europy do 2025 r. Ta ilość została już osiągnięta w niemieckim systemie zwrotu opakowań dla rolnictwa (PAMIRA) w ciągu ostatnich kilku lat. Wskaźnik recyklingu odebranych opakowań wyniósł ponad 90 proc. w ciągu ostatnich trzech lat. ECPA ogłosiła również, że firmy i stowarzyszenia krajowe w państwach członkowskich UE będą oferować programy szkoleniowe dla miliona rolników i doradców rolniczych do 2030 r., aby poprawić ochronę środowiska i użytkowników.

Zwrócono też uwagę, że Stowarzyszenie Przemysłu Rolnego (IVA) od ponad dziesięciu lat organizuje sympozja na temat ochrony wód we współpracy z partnerami, takimi jak służby urzędowe czy izby rolnicze. Do tej pory przeszkolono łącznie około 1000 użytkowników i konsultantów. Postęp programu powinien być co dwa lata poddawany przeglądowi przez organ zewnętrzny złożony z przedstawicieli rolnictwa, nauki i społeczeństwa obywatelskiego - stwierdziła ECPA.