Powodem podawanym przez władze UE jest poparcie państw członkowskich w Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (SCoPAFF) czterech aktów prawnych. Dzięki nim można stosować  inne podejście do tych środków niż wcześniej.

Krótsze okresy zatwierdzania

Zdaniem Komisji Europejskiej, akty prawne skutkują także uproszczeniem dokumentacji wniosków, prostszą oceną ryzyka i krótszymi terminami akceptacji. Jednocześnie władze UE dały jasno do zrozumienia, że ​​drobnoustrój zostanie dopuszczony do użytku tylko wtedy, gdy zostanie wyraźnie udowodnione, że nie powoduje żadnych chorób u ludzi ani zwierząt.

Strategia od pola do stołu

Środki ochrony roślin zbliżą się również do celu strategii „Od pola do stołu”, czyli zmniejszenia do 2030 r. o połowę zużycia chemicznych środków ochrony roślin.

Pestycydy biologiczne są oparte na naturalnych antagonistach szkodników i patogenów. Mogą to być mikroorganizmy, takie jak bakterie i wirusy, a także grzyby, roztocza, nicienie czy owady.

Według Komisji wymogi dotyczące zatwierdzenia drobnoustrojów opierały się dotychczas na zasadach bardzo podobnych do tych dla środków chemicznych.

Odpowiedzialna komisarz ds. zdrowia wskazała, że ​​produkty biologiczne mogą być stosowane z mniejszym ryzykiem dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. Ponadto środki chemiczne byłyby mniej potrzebne i w związku z tym mogłyby zostać szybciej wycofane z rynku.

Tymczasem komisarz wyjaśniła, że UE ma już jedne z najwyższych wymogów środowiskowych i odgrywa wiodącą rolę, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój swojego systemu żywnościowego.