Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada UE uzgodniły kształt rozporządzenia w trakcie czerwcowych rozmów trójstronnych. Jak podaje serwis Agrarheute, powinno ono wejść w życie 1 stycznia 2025 r., ale pierwsze dane dotyczące ochrony roślin będą rejestrowane od 2026 r. Z kolei od 2028 r. dane powinny być zbierane corocznie i publikowane od 2030 roku.

W jaki sposób dane będą zbierane?

Za gromadzenie danych mają odpowiadać krajowe urzędy statystyczne. W okresie przejściowym będą wspierani finansowo z funduszy unijnych.

- W przyszłości komercyjni użytkownicy środków ochrony roślin będą musieli wprowadzać dane w sposób uniwersalny do rejestrów elektronicznych. Aby uniknąć wyższych kosztów dla rolników i przepisów krajowych, zdaniem parlamentu, w rozporządzeniu powinny znaleźć się „odpowiednie klauzule ochronne” – podał serwis.

Pisaliśmy o tym już wcześniej.

Zdaniem PE to jest impuls dla rozwoju rolnictwa ekologicznego

Dane dotyczące nakładów rolnych powinny przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat produkcji rolnej, także w odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Zielonego Ładu i zawartej w nim strategii „od pola do stołu”.

O rolnictwie, nowych przepisach UE dotyczących pestycydów będziemy rozmawiać 27 października 2022 r. na konferencji Farmera Narodowe Wyzwania w Rolnictwie w Jachrance pod Warszawą. Zapraszamy!!!

- Według Parlamentu Europejskiego dane cyfrowe są warunkiem koniecznym do spełnienia wymogu rozporządzenia SAIO. Celem jest zarejestrowanie co najmniej 95% użycia pestycydów w działalności rolniczej przez użytkowników komercyjnych. Parlament oczekuje, że zbieranie danych przyczyni się do dalszego rozwoju rolnictwa ekologicznego w UE – podano.