Inowacyjne połączenie trifloksystrobiny (strobiluryny) oraz kaptanu (flamidy) dało w efekcie pełną ochronę przed wspomnianymi grzybami pasożytniczymi. Preparat Flint Plus należy stosować po kwitnieniu. Zapewnia długotrwałe działanie i zabezpiecza uprawę przed infekcją wtórną mączniaka.

Zalecana ilość preparatu to 1,85 kg/ha. Czas karencji wynosi 35 dni. Skuteczność preparatu sięga ok. 80 proc. w przypadku ochrony przed mączniakiem prawdziwym jabłoni i około 95 proc. w przypadku ochrony przed parchem jabłoni.