Buraki cukrowe uważane były przez dłuższy czas za uprawę wysokodochodową, mimo że wymagały sporych nakładów finansowych i pracy, to dawały przyzwoite i systematyczne zyski. Niestety, nie wszystkim plantatorom udaje się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Ostatnie sezony pokazują, że nie zawsze można osiągnąć spodziewane efekty ekonomiczne i coraz częściej zdarzają się sytuacje, że plantatorzy tej uprawy do produkcji zmuszeni byli dołożyć. Wielu jest zdania, że krajową produkcję cukru osłabiło między innymi wdrożenie opodatkowania napojów zawierających cukier, co pośrednio już wpływa na uprawę buraka cukrowego. Nie wiadomo także, co jeszcze przyniesienie nowa Wspólna Polityka Rolna i czy utrzyma się dotychczas stosowana płatność powiązana z produkcją buraków cukrowych. Trudności się mnożą, a skutecznych rozwiązań brakuje. 

Zmiany klimatu postępują

Niestety plantatorom buraków we znaki daje się także coraz bardziej nieprzewidywalna pogoda. Coraz częstsze susze są nie tylko przyczyną niewyrównanych i piętrowych wschodów buraka, lecz także powodują okresowe poważne problemy fizjologiczne podczas wegetacji. Wczesnowiosenna susza to także ryzyko pojawienia się erozji wietrznej powodującej straty w obsadzie buraka. Zmiany klimatu to również coraz silniejsze i częstsze przymrozki wiosenne, gradobicie oraz deszcze nawalne powodujące wyrywanie bądź zamulanie młodych siewek buraka.

Susza w czasie wegetacji buraków cukrowych coraz częściej ogranicza potencjał tej uprawy Fot. A. Kobus
Susza w czasie wegetacji buraków cukrowych coraz częściej ogranicza potencjał tej uprawy Fot. A. Kobus

Ubytki w substancjach czynnych

Szczególnie martwią sukcesywne ubytki w substancjach czynnych, które bardzo dotkliwie odczuwają także plantatorzy buraka. Największe trudności czekają nas w zakresie odchwaszczania tej uprawy. Wycofano desmedifam, a pod znakiem zapytania są fenmedifam, chloridazon i lenacyl. Z analizy wynika, że w najbliższych latach z rynku może zniknąć nawet połowa herbicydów przeznaczonych do tej uprawy. Wyraźnie skurczy się także asortyment fungicydów przeznaczonych do zwalczania chwościka buraka. W najbliższym czasie wypadnie klika kluczowych substancji z grupy triazoli. Przy niesłabnącej presji tego patogenu mogą pojawić się problemy ze zwalczaniem go. Osobną kwestią jest zjawisko odporności chwościka na dostępne s.cz. Skutek może być taki, że plantacje będą wymagały większej liczby aplikacji fungicydem przy i tak słabnącym efekcie ochrony, co finalnie podniesie znacząco koszty ochrony i wpłynie na obniżkę plonowania.

W obecnej sytuacji rośnie także handel preparatami nielegalnymi. Ich skuteczność często okazuje się wątpliwa. Co więcej, stosowanie tego typu specyfików może prowadzić do fitotoksycznych uszkodzeń.

Nowe/stare szkodniki buraka

Rosnącym problemem są także szkodnik. To między innymi efekt ograniczonego dostępu do zapraw insektycydowych. Ich brak skutkować będzie tym, że znaczenia zaczną nabierać szkodniki pojawiające się we wczesnych etapach wegetacji. Ich żerowanie może powodować straty w obsadzie. Szarek komośnik, mszyca trzmielinowo-burakowa, pchełka burakowa, przędziorek chmielowiec – to tylko przykłady kilku gatunków, które mogą w czasie wegetacji wyrządzać szkody o znaczeniu gospodarczym. Rośnie znaczenie takich szkodników, jak: skośnik buraczak, rolnice, piętnówki.

Z każdym rokiem gospodarczego znaczenia nabiera mszyca trzmielinowo-burakowa Fot. A. Kobus
Z każdym rokiem gospodarczego znaczenia nabiera mszyca trzmielinowo-burakowa Fot. A. Kobus

Jak poradzić sobie w nowej rzeczywistości?

Nie jest to łatwe zadanie, jednak wszystkie zmiany wymagają od plantatorów modyfikacji technologii uprawy, a także ochrony. Jakie są trendy i kierunki w tym zakresie? Jak poprowadzić ochronę buraka, by z jednej strony uzyskać wysoką skuteczność zabiegów ochrony, a z drugiej – nadal być zadowolonym z opłacalności tej uprawy?

Śledźcie nasz najnowszy serwis specjalny poświęcony uprawie buraka cukrowego!

Od siewu do zbioru

Specjalnie dla Was wspólnie z firmą Agromix oraz UPL poprowadzimy wybraną plantację buraka cukrowego położonego w centrum kraju. Losy tej plantacji będziemy sukcesywnie śledzić od siewu aż do zbioru, zamieszczając na portalu farmer.pl wiele wskazówek, informacji oraz bieżących spostrzeżeń. Na polu tym zrealizowany będzie specjalnie przygotowany program ochrony herbicydowej oraz fungicydowej. Intencją całego projektu jest osiągnięcie pełnej skuteczności stosowanego programu ochrony przy wyeliminowaniu s.cz., które wkrótce zostaną wycofane. Dodatkowym i bardzo ważnym autem jest niski koszt jego realizacji.

Zainteresował Was ten temat? Więcej szczegółów już wkrótce.