Chaber bławatek Centaurea cyanus L. to pospolity chwast, którego spotkać można na wszystkich rodzajach gleb. Zdecydowanie najliczniej występuje na glebach lekkich, piaszczystych oraz piaszczysto gliniastych i zachwaszcza zboża ozime. Jest wysoce konkurencyjnym i uporczywym chwastem i szczególnie licznie widoczny jest w uprawach pszenicy ozimej, monokulturze zbóż czy rzepaku. Jego masowe występowanie może przyczynić się do znacznych spadków plonów. Próg szkodliwości ocenia się od 7-10 roślin/m2.

Na chabra bławatka można działać środkami na bazie 2,4-D w postaci soli dimetyloaminowej oraz w połączeniu tej substancji czynnej z dikambą. Na chwast działa dikamba razem z triasulfuronem oraz substancja czynna MCPA aplikowana samodzielnie także z dikamba. W walce wykorzystać można chlopyralid samodzielnie lub z pikloramem oraz w gotowej miszaninie trójskładnikowej: chlopyralid, pikloram, aminopyralid. W gotowych mieszaninach trójskładnikowych mamy także: diflufenikan, mezosulfuron metylowy i jodosulfuron metylosodowy lub diflufenikan z penoksulamem i florasulam. W dwuskładnikowych gotowych mieszaninach wykorzystywane są najczęściej substancje aktywne: 2,4 D, MCPA, dikamba, frolasulam, triasulfuron. Do walki z chabrem bławatkiem można wykorzystać herbicydy na bazie tribenuronu metylu, metazachloru, czy oparte o substancję aktywną fluroksypyr, rimsulfuron, linuron, izoproturon, metsulfuron metylu, flupyrsulfuron metylowy.